Kapvergunning ingetrokken 64 bomen Putten

Kapvergunning ingetrokken 64 bomen Putten

Premature en slordige kapvergunning ingetrokken na bezwaarschrift Bomenstichting!
De gemeente Putten heeft op 29 maart 2017 een omgevingsvergunning verleend voor het vellen van 64 bomen langs de Zuiderzeestraatweg. De kap zou nodig zijn in verband met de aanleg van het fietspad. Het ontwerp moest echter nog ter inzage worden gelegd. In het bezwaarschrift van de Bomenstichting is uiteengezet dat de vergunning prematuur is verleend en dat het onderliggende bomenrapport verschillende fouten bevat. In reactie hierop is de vergunning op 10 juli 2017 ingetrokken.

 

Studiedag nieuwe ‘Wet natuur’

Studiedag nieuwe ‘Wet natuur’

Natuurbescherming en kansen voor bomen op 14 februari 2017 
De Bomenstichting en IPC Groene Ruimte organiseren gezamenlijk op 14 februari 2017 een studiedag over de nieuwe Wet natuur in relatie tot bomen. Welke kansen biedt de nieuwe wet voor bescherming en behoud van bomen en wat zijn nieuwe (on)mogelijkheden voor gemeenten en provincies?

Onderwerpen
• De nieuwe Wet natuur: Veranderingen en de betekenis hiervan voor de boom
• Welke ruimte krijgen gemeenten onder de nieuwe wet om bomen in het buitengebied te beschermen en hoe gaan provincies om met het kapverbod en de ontheffing van de herbeplantingsplicht?
• Casus belangenafweging veiligheid en natuurwaarden in/om bomen

Locatie IPC Groene Ruimte, Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Doelgroep: Boomspecialisten en –beheerders, beleidsmedewerkers, beheerderabonnees, contactpersonen en geïnteresseerde donateurs van de Bomenstichting
Kosten € 125. Beheerderabonnees en contactpersonen krijgen 20% korting

Zie voor het programma en aanmelding de website van IPC Groene Ruimte!

Stem op Bomenstichting!

Stem op Bomenstichting!
Bomen zijn onze bondgenoten als het gaat om klimaatbeheersing. Om dit bij een groot publiek onder de aandacht te brengen doet de Bomenstichting mee aan de jaarlijkse advertentiewedstrijd van de NRC, de NRC Charity Awards. Twee studenten van de Willem de Kooningacademie hebben op eigen wijze een advertentie opgesteld; deze zal in groot formaat op 10 augustus in de krant staan. Er is ook een publieksprijs te winnen. Stem daarom op onze advertentie via de NRC-website, uiterlijk 25 augustus!

Workshop Levende speelplekken

Workshop Levende speelplekken
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) organiseert op 8 mei a.s. deze workshop n.a.v. ons nieuwe boek Leve(n)de speelplekken, bomen in het middelpunt. Annemiek van Loon, de Bomenconsulent en medeauteur, geeft deze workshop over het aanleggen en in stand houden van werkelijk groene speelplekken. Vrijwilligers van de Bomenstichting zijn van harte welkom!

Levende speelplekken zijn ontmoetingsplekken voor jong en oud. Annemiek laat zien hoe de betekenis en de kwaliteit van bomen vergroot kan worden zodat wij er nog meer van kunnen genieten. Bomen zijn niet alleen om naar te kijken, je kunt er leren, luieren, zorgen en spelen. Annemiek laat zien hoe je met basiskennis over bomen bewoners actief kunt betrekken bij de planvorming en het gebruik van groene speelplekken. Technische aspecten over aanplant en verdamping laten zien hoe een bijdrage kan worden geleverd aan het stadsklimaat. Neem een voorproefje op de onderwerpen via een recensie van Kommee.
Datum: 8 mei a.s.
Locatie en tijd: Amersfoort, 18.30 uur
Meer info en opgave via deze link

Buurt voor behoud oude iep

Buurt voor behoud oude iep

Om een oude iep voor de Oosterkerk in Amsterdam te behouden is een bewoonster in beroep gegaan tegen de kapvergunning. De Bomenstichting heeft de beroepsgronden geformuleerd en bijstand verleend bij de behandeling van de zaak voor de rechter. De uitspraak was op 3 juni 2016: de boom mag worden gekapt. Dit is op 25 juli gebeurd. Zie verder de website van Bomenstichting Amsterdam.

BEA 2.0 in voorbereiding

BEA 2.0 in voorbereiding

De Bomen Effect Analyse (BEA), de standaardmethode van de Bomenstichting om van te voren de effecten op bomen bij bouw en herinrichting inzichtelijk te maken, wordt sinds 2003 landelijk gebruikt en is examenstof voor de ‘groene’ studenten.

Ook gemeenten maken veel gebruik van de mogelijkheden die de BEA biedt. Door toepassing van de BEA zijn ontwerpen aangepast en veel bomen behouden. Ontwikkelingen gaan door, ook in de bomenwereld en daarom is een begin gemaakt met het actualiseren van de BEA. De Bomenstichting werkt hierbij samen met het kennisplatform CROW en gemeenten. De planning is om eind dit jaar de BEA 2.0 te presenteren.

Leve(n)de speelplekken

Leve(n)de speelplekken

Leve(n)de speelplekken, Bomen in het middelpunt is een nieuwe uitgave van de Bomenstichting! Met dit boek wordt het mogelijk werkelijk groene speelplekken aan te leggen en in goede staat te houden. Ook voor kinderen is het boek toegankelijk: Pien, een stoer en slim meisje, beleeft in elk hoofdstuk een bomenavontuur. Lees het interview met Annemiek van Loon over het ontstaan en het doel van dit fraaie boek! Te bestellen via de webwinkel.

Dagje Wet natuurbescherming

Dagje Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Welke kansen biedt de nieuwe wet voor de bescherming en het behoud van bomen? Een artikel hierover stond in het winternummer 2016 van Bomennieuws. Om meer inzicht te krijgen in de werking van de wet organiseren we dit jaar voor onze vrijwilligers drie studiedagen, verspreid over het land: in Leiden (al geweest), Zwolle (al geweest) en Vught. Vanuit praktijkvoorbeelden kijken we naar de juridische aspecten. Edwin Koot zal de cursussen verzorgen. Download het programma.

Datum Vught: 16 september 2017
Opgave voor 1 september a.s. via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vrijwilligers zijn onze gast, donateurs en andere betrokken boomliefhebbers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Wel vragen we van hen een bijdrage van € 25,-.

Bezwaar verplaatsen linde Locatellikade

Bezwaar verplaatsen linde Locatellikade

De Bomenstichting heeft op 25 mei 2017 bezwaar gemaakt tegen een omgevingsvergunning voor het rigoureus snoeien en verplanten van een Europese linde. Stadsdeel Amsterdam Zuid heeft de vergunning verleend in verband met de renovatie van de Parnassustoren aan de Locatellikade. Een deel van de openbare grond langs het Zuideramstelkanaal is nodig voor de parkeergarage van de toren. Hiervoor is één linde inmiddels gekapt in 2013. Een andere linde en een vleugelnoot worden door de uitvoering van het bouwplan bedreigd. In 2013 heeft de Bomenstichting het bezwaar tegen de vergunning voor het bouwplan ingetrokken, nadat het stadsdeel had toegezegd dat de andere linde zou blijven staan. Ook was toegezegd dat deze linde en de vleugelnoot gedurende de bouw bescherming door een bomenwacht zouden krijgen. Hiervan is niets terechtgekomen: de vleugelnoot is inmiddels zwaar beschadigd en de ruimte onder de linde wordt gebruikt als opslagruimte. De verplaatsing van de linde met ongeveer 1,5 meter zou nodig zijn omdat de bouwkuip op advies van de gemeente groter wordt gemaakt. Of er ook ondergronds voldoende ruimte is voor de linde is nog niet onderzocht.

 

stamvoetvleugelnoot230517  linde Locatellikade230517 

Wilgen beschermen bij bouw rechtbank

wilgeninplantsoen120415klvoorterreintijdelijkerechtbank
 

Achter deze twee wilgen in een plantsoen aan de Fred. Roeskestraat in Amsterdam wordt gewerkt aan de bouw van een tijdelijke rechtbank. De wilgen worden straks onderdeel van het voorplein. Aangezien de bomen bij de aanleg van het voorplein gemakkelijk schade kunnen oplopen, heeft de Bomenstichting een rapport (2 Mb) laten opstellen. De aanbevelingen uit het rapport zullen worden meegenomen in het overleg van de gemeente met de architect van de Rijksgebouwendienst.

Bomen met je buren weer te koop!

Bomen met je buren weer te koop!

Na 10 jaar weer te koop: Bomen met je buren. Dit handzame boekje behandelt aan de hand van sprekende voorbeelden de problemen die tussen buren kunnen ontstaan over bomen in de tuin: overhangende takken, schaduw, wortels etc. Ook de relatie met de gemeente als eigenaar en beheerder van openbaar groen komt aan de orde. De uitgave is geheel herzien en aangepast aan de huidige wetgeving.

Bomen met je buren kost € 17,50. Donateurs en beheerderabonnees krijgen korting. Voor bestellen, ga naar de winkel.

21e Dierckxlezing

21e Dierckxlezing

‘Oud worden, het is niet alle bomen gegeven’
Tom Joye uit België geeft de 21ste Dierckxlezing. Zijn voornaamste focus is de ecologie van bomen en het beheer van oude bomen. Hij gaat in op factoren die mede bepalen of een boom oud kan worden. Behalve de groeiplaats spelen ook genen, buurbomen, symbionten, ontwikkelingsgeschiedenis en levensstrategie een belangrijke rol, evenals de invloed van de mens.
Datum: woensdag 2 november 2016, aanvang 19.30 uur.
Plaats: Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht. N.B. andere locatie dan in Bomennieuws staat!
Aanmelden uiterlijk 28 oktober viaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De toegang is gratis.