annevilleboom wegDe beroemde Anneville-eik is volgens Rijkswaterstaat niet te handhaven. Hij zal moeten worden gekapt in verband met het plan voor verbreding van de A58 bij Ulvenhout. Rijkswaterstaat maakte dit op 28 november 2016 bekend. Lees bericht van Omroep Brabant. Voor de Bomenstichting kwam dit besluit onverwacht. Onze inzet is de boom op de locatie te behouden. Inmiddels zijn er in het hele land initiatieven ontstaan: een petitie is gestart en een facebookpagina is geopend. Ook is een oproep gedaan voor een financiële bijdrage in eventueel te maken kosten. Lees de column van Lodewijk Hoekstra  op de website van De Groene Stad en de column van Hans Kaljee in het vakblad Tuin en Landschap! Op 18 februari 2017 verscheen een groot artikel in de Telegraaf.


22 december 2016: Eerste overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat is positief verlopen. In januari wordt het gesprek over de mogelijkheden om de Annevilleboom te behouden voorgezet met enkele experts van RWS en de Bomenstichting (boomspecialisten met civieltechnische kennis). 

19 januari 2017: Eerste overleg met enkele leden van de Provinciële Staten Noord-Brabant. Doel van dit gesprek: draagvlak creëren om de Anneville boom ter plaatse te behouden.

20 februari 2017: Tweede overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat. De Bomenstichting heeft twee alternatieve plannen ontwikkeld waarbij de boom kan blijven staan en er ook verbreding van de A58 mogelijk is. Beide plannen zullen nader worden onderzocht door ingenieuwsbureau Witteveen+Bos, in opdracht van RWS.  

31 maart 2017: RWS bestudeert nog steeds de door de Bomenstichting ingebrachte alternatieven. We verwachten voor de zomervakantie uitsluitsel.

19 juli 2017: Eind augustus vervolggesprek Bomenstichting en RWS over alternatieve plannen. 

24 augustus 2017Derde overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat.  RWS heeft opdracht gegeven de alternatieve plannen nader uit te werken.

11 juni 2018: Het gesprek met RWS wordt in juli voortgezet.

17 september 2018: Gesprek met RWS heeft nog geen openingen gegeven om de boom te behouden. Second opinion is gevraagd aan TU Delft op gebied van civieltechnisch onderzoek.

N.B. De Annevilleboom is genomineerd voor de Boom van het Jaarverkiezing. Het zou goed zijn als de troeteleik wint! Dus stem op deze boom!


wordt vervolgd...

Giften tot behoud van dit monument zijn welkom op: NL51 INGB 0002 1087 55 o.v.v. troeteleik