Cover BEA2klIn 2003 heeft de Bomenstichting de Bomen Effect Analyse (BEA) geïntroduceerd in de vorm van een modelbeoordeling met richtlijnen. Sindsdien hebben gemeenten en andere terreineigenaren deze methode veelvuldig gebruikt. Door toepassing van de BEA zijn veel bomen bij bouwactiviteiten en herinrichting behouden. De werkwijze bij ontwikkelingen in de buitenruimte is echter ingrijpend veranderd. Daarnaast was er vanuit de praktijk behoefte aan meer uniformiteit in de uitgevoerde BEA’s. In 2019 is de BEA door de Bomenstichting en CROW in nauwe samenwerking geactualiseerd tot Richtlijn BEA.

Zie korte animatie!

De digitale versie van de Richtlijn BEA maakt deel uit van de CROW-Kennismodule Bomen en is aldaar te bestellen.

 

KORTING van € 27,50 voor € 22,50
en geen verzendkosten!

Prijs € 22,50
Beheerderabonnees, adverteerders en donateurs: € 20,00  

 
€ 22,50
(Incl. 9% btw)
* Bent u donateur of beheerderabonnee?: