De digitale nieuwsbrief van de Bomenstichting verschijnt enkele keren per jaar. De nieuwsbrief is voor iedereen die ge├»nteresseerd is in de bescherming van bomen en het werk van de Bomenstichting. 
U kunt zich hieronder aanmelden. Het opgegeven e-mailadres wordt alleen gebruikt voor het toezenden van onze digitale nieuwsbrief.

Verschenen nieuwsbrieven:

26-09-2019: extra nieuwsbrief september 2019
20-08-2019: nieuwsbrief augustus 2019
21-02-2019: extra nieuwsbrief februari 2019
31-10-2018: extra nieuwsbrief over Dierckxlezing
29-09-2018: nieuwsbrief september 2018
10-07-2018: nieuwsbrief juli 2018
09-09-2017: nieuwsbrief september 2017
14-01-2017: nieuwsbrief januari 2017
26-10-2016: nieuwsbrief oktober 2016
05-08-2016: nieuwsbrief zomer 2016
10-10-2015: nieuwsbrief oktober 2015
20-06-2015: nieuwsbrief juni 2015
05-10-2014: nieuwsbrief oktober 2014
25-04-2014: nieuwsbrief april 2014 
28-09-2013: nieuwsbrief najaar 2013
29-04-2013: nieuwsbrief april 2013

 

leiderdorpDe gemeenteraad van Leiderdorp heeft op 28 mei 2018 een nieuwe Verordening op de beplantingen vastgesteld. Door inbreng van de Bomenstichting zijn hierin twee belangrijke punten opgenomen. Ten eerste is bepaald dat de verordening ook van toepassing is op houtopstanden die gelegen zijn buiten de bebouwde kom Wet natuurbescherming, voor zover het niet gaat om houtopstanden als bedoeld in artikel 4.1, onderdelen c, d, e en h van de Wet natuurbescherming. Dit zijn fruitbomen en windschermen om boomgaarden (c), kerstbomen (d), kweekgoed (e) en beplanting voor houtige biomassa (h). Hierdoor komen alle andere houtopstanden buiten de bebouwde kom onder de verordening te vallen. Ten tweede is bepaald dat een boom die in aanmerking komt voor plaatsing op de lijst van bijzonder waardevolle bomen en houtopstanden al onder het kapverbod valt wanneer de eigenaar van het voornemen tot plaatsing in kennis is gesteld (zogenaamde voorbescherming). De verordening is op 10 juli 2018 in werking getreden. Leiderdorp is hiermee de vijfde gemeente die voorbescherming kent. Artikel over voorbescherming in Bomennieuws.