• De Levende Tuin is een samenwerkingsverband van landelijke organisaties (o.a. Vlinderstichting, Vogelbescherming, VHG en Bomenstichting) om tuinen te vergroenen. 
   
 • Urgenda is de organisatie voor innovatie en duurzaamheid die Nederland samen met bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en particulieren sneller duurzaam wil maken. Dat doen we aan de hand van onze visie 2030 met een concreet actieplan en projecten. Ook de Bomenstichting heeft zich bij Urgenda aangesloten.

 • Trefpunt Groen Eindhoven: De stichting Trefpunt Groen Eindhoven e.o. stelt zich ten doel om in nauwe samenwerking met groepen en individuen te komen tot een integraal, op duurzaamheid gericht beleid op het gebied van natuur, milieu en cultuurhistorie in en om Eindhoven.

 • Bomenbieb: Bomenbieb geeft uitgebreide informatie over boomsoorten, boomziekten en bijzondere bomen in Nederland

 • De website over straatbomen beslaat een uitgebreid onderzoek van 15 jaar naar de lusten en lasten van nieuwe straatbomen, laanboomsoorten en cultivars. Ook is het boek De juiste boom op de juiste plaats te downloaden (13 mb)

 • Groene adviesbureaus adviseren over activiteiten waarbij natuur betrokken is. Natuur is biodiversiteit, landschap en ecosystemen. De maatschappij wil natuur in stand houden en verder ontwikkelen op grond van ethische motieven en vanwege de maatschappelijke betekenis van natuur (de bestaansbasis voor ons en onze kinderen, betekenis voor onze gezondheid en onze economie). Groene bureaus maken dit samen met andere partijen mogelijk.

 • Bomen Beter Beheren vzw is er voor de Vlaamse boomverzorger.
  Door het organiseren van diverse activiteiten komen regelmatig boomverzorgers samen, waar kennis en ervaringen gedeeld worden, en heel vaak samenwerkingsverbanden tot stand komen.

 • De Stichting M.E.E.RGroen/heemtuin De Heimanshof is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland. In de Haarlemmermeer hebben vrijwilligers 400 monumentale en bijzondere bomen geïnventariseerd en 14 wandel- en fietsroutes uitgezet door nagenoeg alle 26 kernen van de Haarlemmermeer.

 • De Stichting Wereldboom stelt zich tot doel om de groeiplaatsen van bomen zo in te richten dat deze onbelemmerd volwassen en daarna oeroud kunnen worden. Daarnaast worden activiteiten rond de boom georganiseerd die de gemeenschapszin versterken en tegelijkertijd een langdurig voortbestaan van de boom garanderen. Elke Wereldboom krijgt een beschermheer of –vrouw uit de directe omgeving die in actie komt als er gevaar dreigt voor de boom.

 • De Groene Stad informeert en stimuleert overheden, organisaties en bedrijven om groen in het stedelijk gebied op de juiste wijze in te zetten bij lucht- en waterproblematiek, bij het tegengaan van sociale en maatschappelijke verloedering en het attractiever maken van het stedelijke gebied.

 • Nederlandse Coniferen Vereniging geeft informatie over het grote sortiment coniferen.