voorkant kalender 2019kl13 monumentale bomen in een kalender! Alle provincies komen aan bod met een boom uit de ereklasse. Een leuk cadeautje voor verjaardag, Sinterklaas en Kerst, of als relatiegeschenk.

Kosten: € 14,50 (excl. verzendkosten); donateurs, adverteerders en beheerderabonnees: € 13,00 (excl. verzendkosten). De kalender is te bestellen in de webwinkel of per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 
1 januari 2 februari 3 maart
4 april 5 mei 6 juni
7 juli 8 augustus 9 september
10 oktober 11 november 12 december
     

Buxus den bosch herny kuppenIMG 3544kl2Wegens persoonlijke omstandigheden zal niet Wouter Oudemans, maar Henry Kuppen de 23e Dierckxlezing houden. De lezing zal gaan over het brede verhaal rondom bomen in relatie tot de huidige ziektes en aantastingen. In de afgelopen maanden zijn bijna alle buxushaagjes kaalgevreten, maar de grote buxusboom in Den Bosch staat er fier bij. Of kijk naar oude paardenkastanjes die nog steeds de kastanjebloedingsziekte overleven. Zijn oude bomen beter bestand tegen aantastingen en ziektes?

Aan de hand van beeldmateriaal zal Henry Kuppen het ontstaan en verloop van diverse aantastingen toelichten, de expansie van de laatste jaren en de bedreigingen die nog deze kant op komen. Zoals het risico van aantastingen door essenprachtkevers uit Rusland. Naast de oorzaken van de talrijke ziektes/aantastingen worden ook oplossingen aangedragen om bomen weerbaar te maken.

Inleider: Henry Kuppen, directeur Terra Nostra
Datum: woensdag 14 november 2018, aanvang 19.30 uur
Plaats: In de Driehoek, zaal Gertrudiskapel, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht
Aanmelden vóór 9 november via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De toegang is gratis

annevilleboom wegDe beroemde Anneville-eik is volgens Rijkswaterstaat niet te handhaven. Hij zal moeten worden gekapt in verband met het plan voor verbreding van de A58 bij Ulvenhout. Rijkswaterstaat maakte dit op 28 november 2016 bekend. In het hele land zijn vervolgens initiatieven gestart en artikelen verschenen. Onze inzet is de boom op de locatie te behouden!

Tijdpad
22 december 2016
: Eerste overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat is positief verlopen. In januari wordt het gesprek over de mogelijkheden om de Annevilleboom te behouden voorgezet met enkele experts van RWS en de Bomenstichting (boomspecialisten met civieltechnische kennis). 
19 januari 2017: Eerste overleg met enkele leden van de Provinciale Staten Noord-Brabant. Doel van dit gesprek: draagvlak creëren om de Anneville boom ter plaatse te behouden.
20 februari 2017: Tweede overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat. De Bomenstichting heeft twee alternatieve plannen ontwikkeld waarbij de boom kan blijven staan en er ook verbreding van de A58 mogelijk is. Beide plannen zullen nader worden onderzocht door ingenieursbureau Witteveen+Bos, in opdracht van RWS.  
31 maart 2017: RWS bestudeert nog steeds de door de Bomenstichting ingebrachte alternatieven. We verwachten voor de zomervakantie uitsluitsel.
19 juli 2017: Eind augustus vervolggesprek Bomenstichting en RWS over alternatieve plannen. 
24 augustus 2017Derde overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat. RWS heeft opdracht gegeven de alternatieve plannen nader uit te werken.
11 juni 2018: Het gesprek met RWS wordt in juli voortgezet.
10 oktober 2018: Gesprek met RWS heeft nog geen openingen gegeven om de boom te behouden. Second opinion op gebied van civieltechnisch onderzoek is gevraagd aan ingenieursbureau Movares.
16 oktober 2018: De troeteleik heeft de Boom van het Jaarverkiezing gewonnen!

wordt vervolgd...

Giften tot behoud van dit monument zijn welkom op: NL51 INGB 0002 1087 55 o.v.v. troeteleik

 

groen erfgoedDe Bomenstichting en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) hebben monumentale bomen aan de Kaart Groen Erfgoed toegevoegd. Vanaf 21 juni 2018 is de Kaart Groen Erfgoed uitgebreid met de monumentale bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Bomen zijn hierin opgenomen vanwege hun hoge leeftijd, bijzondere schoonheid, zeldzaamheidswaarde of hun beeldbepalende rol in de omgeving. Het gaat vaak om bomen in een groenaanleg, zoals tuinen van landgoederen en buitenplaatsen. Ook staan veel monumentale bomen in historische dorps- en stadskernen, veelal als onderdeel van waardevolle historische ensembles. En duizenden monumentale bomen zijn te vinden in tuinen van particulieren. Behalve dat bomen een wezenlijk onderdeel uitmaken van onze geschiedenis en leefomgeving zal de opname van de bomen op de Kaart Groen Erfgoed zeker bijdragen tot een betere bescherming van solitaire bomen en bomenstructuren. 

rechtbank boekelDe rechter heeft op 27 juni 2018 het besluit vernietigd van de gemeenteraad van Boekel om de bebouwde kom grens te laten samenvallen met de gemeentegrens. De Provincie Noord-Brabant en de Bomenstichting hadden beroep ingesteld, omdat houtopstanden in het buitengebied van Boekel door het besluit niet meer kunnen worden beschermd door de Wet natuurbescherming en gedeputeerde staten. De Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de gemeenteraad alleen maar een gebied als bebouwde kom kan aanwijzen als er in dat gebied daadwerkelijk een gebouw staat of binnenkort gaat komen. Ook oordeelt de rechtbank dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest dat een gemeenteraad de bescherming die de wet biedt, opzij kan zetten. Verder bieden de regels van de APV voor bomen in bosgebieden volgens de rechtbank minder bescherming dan de Wet natuurbescherming. Uitspraak.

leiderdorpDe gemeenteraad van Leiderdorp heeft op 28 mei 2018 een nieuwe Verordening op de beplantingen vastgesteld. Door inbreng van de Bomenstichting zijn hierin twee belangrijke punten opgenomen. Ten eerste is bepaald dat de verordening ook van toepassing is op houtopstanden die gelegen zijn buiten de bebouwde kom Wet natuurbescherming, voor zover het niet gaat om houtopstanden als bedoeld in artikel 4.1, onderdelen c, d, e en h van de Wet natuurbescherming. Dit zijn fruitbomen en windschermen om boomgaarden (c), kerstbomen (d), kweekgoed (e) en beplanting voor houtige biomassa (h). Hierdoor komen alle andere houtopstanden buiten de bebouwde kom onder de verordening te vallen. Ten tweede is bepaald dat een boom die in aanmerking komt voor plaatsing op de lijst van bijzonder waardevolle bomen en houtopstanden al onder het kapverbod valt wanneer de eigenaar van het voornemen tot plaatsing in kennis is gesteld (zogenaamde voorbescherming). De verordening is op 10 juli 2018 in werking getreden. Leiderdorp is hiermee de vijfde gemeente die voorbescherming kent. Artikel over voorbescherming in Bomennieuws.

kap n wegenOp 21 juni 2018 sprak minister Cora van Nieuwenhuizen met het bestuur van de Bomenstichting, de voorzitter van Bomenstichting Achterhoek namens een twintigtal bomen- en natuurorganisaties en Gerdy Verschuure, landschapsarchitect TU Delft. Dit naar aanleiding van de uitspraak van de minister in het Journaal van 24 april over het verwijderen van bomen als mogelijke invulling van het verhogen van de verkeersveiligheid. Het gesprek was positief en open: de minister is géén voorstander van grootschalige kap langs de N-wegen: ‘Onvoorzichtig rijgedrag is de voornaamste oorzaak van ongelukken op de provinciale wegen, maar dat neemt niet weg dat we als overheid er alles aan willen doen om deze wegen veiliger te maken. Het gaat daarbij vooral om het afschermen van obstakels met struikgewas, vangrails enz. Een enkele keer moet een boom wijken die écht te dicht op de weg staat, maar dat is een uitzondering. In dat geval wordt de mogelijkheid van herplaatsing meegenomen’. De Bomenstichting is uitgenodigd om haar visie op korte termijn ook voor te leggen aan de Vakgroep Verkeersveiligheid van het Interprovinciaal Overleg (IPO). De minister heeft ook aangegeven bereid te zijn tot intern overleg over de Annevilleboom.

nieuwe richtlijnen populierenBij sommige soorten populieren is het risico op takbreuk groot. Populieren op locaties met een gemiddelde of hoge gevaarzetting vragen bijzondere aandacht. De Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging (ISB) heeft een richtlijn opgesteld: hier te downloaden. Lees ook het artikel uit Bomennieuws Populieren en takbreuk, geschreven door Gerrit-Jan van Prooijen.

 

subsidie bioIn de afgelopen maanden heeft de Bomenstichting onderzocht of de subsidie op biomassa (SDE+ regeling) leidt tot kap van bomen en bossen. Wij komen tot de conclusie dat de subsidieregeling geen motief is om over te gaan tot kap. Als er in Nederland op grote schaal bomen worden gekapt, gebeurt dat vanwege dunning, omvorming van bossen, onderhoud van (weg)beplantingen etc. Voor meer informatie: lees de notitie.