Langs monumentale bomen Amsterdam 255x255

Belang van bomen voor de stedelijke omgeving

2019 winterklWinternummer 2022 is uit!

Artikelen:
- Natuurlijk kun je bomen verplanten
- Hoop voor de Gevlekte Zuiderling
- Onze bomen vertellen indrukwekkende verhalen
-  De Parels van de Nationale Bomen Top 50
- Samen sta je sterker
- Jaarringen bieden verrassende kijkt op geschiedenis
- 3-30-300 Een nieuwe groennorm voor steden
- Donaties houden Bomenstichting in stand
- 26e Dierckxlezing: Het belang van bomen in stedelijke omgeving
- Wandelboekjes: Amsterdam, Dordrecht, Utrecht, Breda en Arnhem 

Donateurs, beheerderabonnees, adverteerders en vrijwilligers van de Bomenstichting ontvangen dit blad automatisch. Stuur een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. naar de Bomenstichting om je aan te melden als donateur of voor een proefnummer.

Langs monumentale bomen Amsterdam 255x255

De Bomenstichting plantte bij de kerk in Harmelen op de nationale Boomfeestdag een moseik (Quercus cerris). Met dank aan de gemeente, de hervormde kerk en Bomenwacht.

Klik hier voor een korte impressie, gemaakt door RPL TV Woerden.

Langs monumentale bomen Amsterdam 255x255

Bomen vertellen hun verhaal!

Op 16 oktober j.l. vond in het Amsterdamse Amstelpark het Parlement van de Bomen plaats. Een project van kunstenaar Elmo Vermijs (zie afbeelding links) in samenwerking met boombioloog prof. Ute Stass-Klaassen en milieujuristen Jan van de Venis en Jessica den Outer. Het is een fictieve rechtszaak waar de bomen van het Amstelpark, geplant in het jaar 1972 ter gelegenheid van de Floriade aldaar, de vervuilers van lucht, water en bodem aanklagen. De bomen werden vertegenwoordigd door advocaten Jessica den Outer en Jan van de Venis.

De eis was, kort samengevat, om te verklaren dat de bomen in het Amstelpark rechten hebben en dat net als bij mensenrechten de overheid deze rechten voor de bomen moet respecteren, beschermen en realiseren en voorkomen dat andere actoren, zoals bedrijven, deze rechten schenden. Klik hier voor de uitgebreide eis.
Het verweer werd gevoerd door advocaat Sem Bakker. Hij wees onder meer op het feit dat er in het Nederlands recht geen rechten voor bomen bestaan en er derhalve nieuwe wetgeving nodig zou zijn. Hij meende dat er niet naar analogie van mensenrechten, rechten aan bomen toekomen. Verder vroeg hij zich ook af hoe wij weten dat bomen hierbij gediend zouden zijn. Ten slotte stelde hij de vraag of de bomen wel griffierecht hadden betaald.

De rechters, Marianne Thieme, Eva Rovers en Mert Kumru, deden meteen na afloop van de zitting uitspraak. Zij hadden zich duidelijk voorafgaand al verdiept in de (ingewikkelde juridische) materie. De eis van de bomen werd toegewezen.

Deze rechtszaak is een mooie manier om stil te staan bij de intrinsieke waarde van bomen, aan de noodzaak van een gezond milieu, ook in ons eigen belang. Door bomenrechten te realiseren, realiseer je dus ook mensenrechten. Hopelijk krijgt dit Parlement van de Bomen een vervolg.

Langs monumentale bomen Amsterdam 255x255

Joris Hellevoort – schrijver van het boek ‘De wortels van ons land; cultuurgeschiedenis van de 21 beroemdste bomen van Nederland’ – houdt zondagmiddag 30 oktober een benefietlezing op landgoed Verwolde.

De lezing is bedoeld om geld in te zamelen voor het herstel en behoud van de Dikke Boom van Verwolde. Dikke Boom is de bijnaam van de 450 jaar oude zomereik op het landgoed. Deze boom hoort tot de oudste bomen van ons land.
De Dikke Boom is onder meer bekend geworden door het liedje van Annie M.G. Schmidt over een tante en oom die in een eikenboom wonen in Laren. De eik van Verwolde in Laren is al lange tijd hol van binnen.

De boom is aan het aftakelen. Om herstel van de boom mogelijk te maken wordt geld ingezameld. Bij de lezing van Hellevoort op landgoed Verwolde is plek voor 75 bezoekers. Ook vindt een bezoek plaats aan de boom.

Van iedere deelnemer wordt een gift gevraagd voor behoud van de imposante eik van Verwolde. Er is een paar duizend euro nodig. Van dat bedrag wordt de bodem rond de boom verbeterd en het wandelpad verlegd, zodat er meer vrije ruimte ontstaat rond de stam.

Eigenares Sophia van den Borch is blij met de plannen om de aftakeling van de legendarische eik te keren. ‘De Dikke Boom wordt door duizenden mensen bezocht. De bodem rond de boom is daardoor zo zwaar verdicht geraakt dat wortels moeilijker vocht en voeding kunnen opnemen. Met het omleggen van het wandelpad en bodemverbetering maken we het plezanter voor deze oude reus.’ Eiken kunnen duizend jaar worden, mits de omstandigheden voor de boom comfortabel zijn.

De lezing op landgoed Verwolde is een initiatief van de Bomenstichting, landgoed Verwolde, Bomenstichting Zutphen en Vereniging Bomenbelang Bronckhorst. Bij mooi weer brengen we ook een bezoek aan de boom.

Aanmelden: via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Daarna volgt een bevestiging
Tijdstip: zondagmiddag 30 oktober om 13.00 uur in Laren (Gelderland). 

 

Langs monumentale bomen Amsterdam 255x255Het nieuwe wandelboekje Langs monumentale bomen in Utrecht is uitgekomen. In dit gidsje zijn 30  bijzondere bomen uit het centrum geselecteerd. 

Het nieuwe wandelboekje Langs monumentale bomen in Utrecht is uitgekomen. In dit gidsje zijn 30  bijzondere bomen uit het centrum geselecteerd. Heerlijk dwalen door de oude binnenstad van Utrecht. Langs de grachten en door smalle straatjes. Kijk dan ook eens naar de bomen. In dit wandelboekje zijn 30 bijzondere bomen beschreven. Sommige zijn al bijna 200 jaar oud, een ongelooflijk hoge leeftijd voor bomen in de stad als je bedenkt dat er weinig ruimte is voor hun wortels. Andere bomen hebben intrigerende namen, zoals donzige eik: zou die echt zo zacht zijn? Of duiveltjesiep: hoe komt een iep aan zo’n naam? De wandeling gaat langs veel parken die de landschapsarchitect Zocher heeft ontworpen. Dat alleen al is een reden om de route eens te lopen.

De gemeente Utrecht telt volgens het Landelijk Register van Monumentale Bomen van de Bomenstichting 204 monumentale bomen. Op de website www.monumentalebomen.nl kunt u zien welke bomen in het register staan: het zijn meer dan 15.000 in heel Nederland.  

Het wandelboekje is via de webwinkel te bestellen en gratis te downloaden.

Langs monumentale bomen Amsterdam 255x255De Bomenstichting is een samenwerking aangegaan met het nieuwe juridische crowdfundingplatform LegalCrowd. Dankzij dit platform kunnen we donaties ophalen die het mogelijk maken om méér juridische procedures te starten, waarmee we willen voorkomen dat bomen onnodig gekapt worden.

Meer betrokkenheid, meer rechtszaken
Via crowdfunding kunnen we geld bijeen brengen om de kosten voor een boomjurist of advocaat te betalen, zodat we meer zaken aan de rechter kunnen voorleggen. Zaken die wegens gebrek aan tijd of geld jammer genoeg anders niet zouden worden doorgezet na de bezwaarfase. De Bomenstichting wil bij voorkeur in de buurt van de bomen de crowdfunding inzetten. Er zijn vaak betrokken bewoners die zich graag voor een boom inzetten, maar zelf niet goed weten hoe dit aan te pakken. Zij kunnen nu de crowdfundingcampagnes die de Bomenstichting opzet steunen, zowel met een bijdrage als met het ruchtbaarheid geven aan de campagne.

Primeur voor de zomereik in Ommen
De eerste boom die we met behulp van donaties willen redden, is een monumentale eik in Ommen die naast een molen staat en door onze ambassadeur Wim Eikelboom al omgedoopt is tot 'moleneik'. De Stichting Ommer Molens wil de boom kappen ten behoeve van meer wind voor de molen. Echter, de molen draait ‘voor de prins’, oftewel: voor de show. De Bomenstichting vindt de kap van deze boom dan ook volstrekt onvoldoende beargumenteerd en wil deze beslissing laten toetsen door de rechter. Meer info en/of gelijk doneren, zie Legalcrowd.

LegalCrowd is een initiatief van de twee jonge juristen Joost Jansen en Gabriel Poltorak, die de toegang tot het recht willen verbeteren. Organisaties en individuen halen via LegalCrowd donaties op om hun rechtszaak te kunnen betalen. Wil jij zelf een crowdfundingcampagne voor jouw juridische procedure starten? Neem vooral contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

Cover Bomenlanen vierkantWegen die dicht langs de bomen lopen kunnen tot onveilige verkeerssituaties leiden. Nogal eens worden daarom de bomen gekapt. Deze werkwijze gaat voorbij aan de waarden van bomen. Dat het ook anders kan is te lezen in het boek over bomenlanen dat de Bomenstichting met Landschapsarchitectuur TU Delft heeft uitgebracht.

Laanbomen Leersum

De 200 jaar oude beuken langs de Broekhuizerlaan in Leersum, een rijksmonument, staan op de nominatie om gekapt te worden. Met behulp van crowdfunding heeft de Bomenstichting een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de conditie van de individuele beuken. Uit dit onderzoek blijkt dat er alternatieven zijn. Dit onderzoek hebben wij besproken met een vertegenwoordiger van de eigenaren. De vergunning om te kappen is half december verleend. De Bomenstichting heeft als reactie daarop een zienswijze ingediend.

Laatste ontwikkeling
Het bericht van enkele jaren geleden dat alle bomen van de Broekhuizerlaan in Leersum gekapt gingen worden, heeft veel stof doen opwaaien. Na veel actie, overleg en onderzoek is inmiddels een oplossing gevonden. In nauw overleg met de eigenaren, betrokken bewoners, Urgenda en de gemeente Utrechtse Heuvelrug is een stichting opgericht die het beheer van de laan van de eigenaren gaat overnemen. De uitgangspunten van het beheerplan zijn dat de oude, monumentale beuken zo lang mogelijk veilig gehandhaafd blijven en dat, waar nodig, aan herstel van de laan gewerkt wordt door middel van verjonging.

 

film foto play 700x395
 film foto play 700x395film foto play 700x395
 
DSC02712klb

Om de stad leefbaar te houden hebben we veel en grote bomen nodig. Ze verkoelen de omgeving, vangen fijnstof af en slaan CO2 op. Daarnaast geven bomen sfeer en dragen ze bij aan de gezondheid van de mens en de biodiversiteit. Belangrijk is dat bomen in de stad voldoende WATER hebben. Alleen dan kunnen ze de stad laten functioneren als een bos. De film De stad als bos laat zien wat wij kunnen doen nu we steeds vaker te maken hebben met hittegolven en stortbuien.

Anneville DSC01828klDe beroemde Annevilleboom/ Troeteleik is volgens Rijkswaterstaat niet te handhaven. Hij zal moeten worden gekapt in verband met het plan voor verbreding van de A58 bij Ulvenhout. Rijkswaterstaat maakte dit op 28 november 2016 bekend. In het hele land zijn vervolgens initiatieven gestart en artikelen verschenen. Onze inzet is de boom op de locatie te behouden!

Tijdpad
22 december 2016
: Eerste overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat is positief verlopen. In januari wordt het gesprek over de mogelijkheden om de Annevilleboom te behouden voorgezet met enkele experts van RWS en de Bomenstichting (boomspecialisten met civieltechnische kennis). 
19 januari 2017: Eerste overleg met enkele leden van de Provinciale Staten Noord-Brabant. Doel van dit gesprek: draagvlak creëren om de Anneville boom ter plaatse te behouden.
20 februari 2017: Tweede overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat. De Bomenstichting heeft twee alternatieve plannen ontwikkeld waarbij de boom kan blijven staan en er ook verbreding van de A58 mogelijk is. Beide plannen zullen nader worden onderzocht door ingenieursbureau Witteveen+Bos, in opdracht van RWS.  
31 maart 2017: RWS bestudeert nog steeds de door de Bomenstichting ingebrachte alternatieven. We verwachten voor de zomervakantie uitsluitsel.
19 juli 2017: Eind augustus vervolggesprek Bomenstichting en RWS over alternatieve plannen. 
24 augustus 2017Derde overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat. RWS heeft opdracht gegeven de alternatieve plannen nader uit te werken.
11 juni 2018: Het gesprek met RWS wordt in juli voortgezet.
10 oktober 2018: Gesprek met RWS heeft nog geen openingen gegeven om de boom te behouden. Second opinion op gebied van civieltechnisch onderzoek is gevraagd aan ingenieursbureau Movares.
16 oktober 2018: De troeteleik heeft de Boom van het Jaarverkiezing gewonnen!
16 november 2018:
 second opinion is ontvangen en wordt in december besproken met RWS. Het rapport is hier te downloaden.
18 december 2018: Gesprek met RWS heeft plaatsgevonden. Voor RWS zijn de kosten nog steeds een probleem, ook al geeft de second opinion aan dat het goedkoper kan.
20 december 2018: Ministerie heeft laten weten de second opinion nog goed te willen bestuderen. We verwachten in februari bericht.
1-28 februari 2019: Kunt u stemmen op de Annevilleboom/Troeteleik bij de Europese Boom van het Jaarverkiezing!
15 februari 2019: Het ministerie heeft laten weten over de Annevilleboom geen apart besluit te nemen. Het is een onderdeel van het tracébesluit. Dit wordt wel op korte termijn verwacht.
19 maart 2019: 7e plaats voor de Annevilleboom bij de Europese Boom van het Jaarverkiezing!
3 april 2019: Er is nog geen besluit genomen over het tracé, dus ook niet over de Annevilleboom.
11 november 2019: In gesprek met ministerie IenW is bevestigd dat er voorlopig geen besluit te verwachten is over het tracé. In artikel in Volkskrant van 23 november 2019 wordt bericht dat de vertraging wel 5 jaar kan zijn.

wordt vervolgd...

Giften tot behoud van dit monument zijn welkom op: NL51 INGB 0002 1087 55 o.v.v. troeteleik.