Wij zoeken een Officemanager

Heb jij een groen hart

en wil je het verschil maken voor de bomen in Nederland?

Dan ben je bij ons aan het goede adres!

Zie hier voor meer informatie!

zomereik ommenkl

Rechtbank vernietigt kapvergunning moleneik Ommen

De rechtbank in Zwolle heeft de kapvergunning vernietigd voor de 70-jarige eikenboom in de buurt van de molen langs de Overijsselse Vecht in Ommen.

De Bomenstichting was bij de rechtbank in beroep gegaan tegen de beslissing van gemeente Ommen dat de zomereik gekapt mag worden, omdat de boom de wind uit de wieken zou weren van de molen.
De rechtbank is met de Bomenstichting van mening dat gemeente Ommen het besluit om de eik bij molen Den Oord te verwijderen ‘niet zorgvuldig heeft voorbereid en gemotiveerd’. In het verlengde daarvan zijn de betrokken belangen volgens de rechtbank ‘niet zorgvuldig afgewogen’.

De aanvraag van de kapvergunning kwam voort uit de bouw van een appartementencomplex van dertien meter hoogte in de nabijheid van de molen. Dit wooncomplex komt te staan in het zogeheten molenbiotoop en neemt veel wind uit de wieken. Stichting Ommer Molens wilde alleen met de bouw akkoord gaan als de moleneik gekapt zou worden. Gemeente Ommen heeft daarmee ingestemd. Het plan is om de molen weer als zaagmolen te laten fungeren en daarvoor is voldoende windruimte vereist.

Volgens de Bomenstichting zijn molen en eik goed verenigbaar. Elders in het land zijn daar voorbeelden van. Daarom maakt de Bomenstichting zich hard voor het voortbestaan van de eik. ‘Maatschappelijke belangen zien we te vaak ten koste gaan van monumentale bomen’, zegt Ines Verbeek van de Bomenstichting. Bovendien handelt gemeente Ommen in strijd met het eigen bomenbeleid. Volgens de gemeentelijke regels mag een boom van 70 jaar niet lichtzinnig worden gekapt, omdat de boom monumentaal en beeldbepalend is.

Gemeente Ommen heeft zes weken om in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank die een streep heeft gezet door de kapvergunning voor de moleneik langs de Vecht.

 

dikke boom verwolde aNieuw: wandelboekje ’Bijzondere bomenwandelingen in Dordrecht’.

Het tweede Dordtse wandelboekje ‘Bijzondere bomenwandelingen in Dordrecht’ is op 30 augustus 2023 uitgekomen. De gemeente Dordrecht heeft het boekje samen met de Bomenstichting en de BAST, de Bomenpodcast gemaakt.

Twee wandelroutes (6 km en 10 km) langs 44 bomen in het centrum worden beschreven. Allerlei leuke weetjes en wetenswaardigheden over deze bomen en hun groeiplaats in stadsmilieu maken dit tot een informatief en handzaam gidsje.

Het wandelboekje is tegen verzendkosten in de webwinkel te bestellen.

Laanbomen Leersum

Boek over karaktervolle knotwilg

‘Knotwilgen zijn de karaktervolle kroonjuwelen van ons platteland.’ Wim Eikelboom, ambassadeur van de Bomenstichting, schreef een boek met wetenswaardigheden over de knotwilg.

De knotwilg groeit het liefst aan de slootkant of andere natte oevers. De bomen ontlenen hun kenmerkende knot aan de ingreep van mensen die om de vier jaar de boom kortwieken. ‘Daarom zijn knotwilgen echte mensenbomen die passen in ons geliefde cultuurlandschap’, zegt Wim Eikelboom.
Voor de Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ) schreef hij een informatief boek met wetenswaardigheden over de knotwilg. ‘Knotwilgen in de IJsseldelta: Karakters in het landschap’, is de titel.

‘De wilg is een makkelijke, levenslustige boom die razendsnel groeit’, vertelt Wim Eikelboom. ‘Het is mooi om te zien dat vrijwilligersgroepen actief zijn om in de wintermaanden knotwilgen te onderhouden. Het boek is ook een eerbetoon aan die vrijwilligers. Want aan hen hebben we de fraaie bomen te danken waarvan veel mensen houden.’

Stichting Particuliere Landschapsdiensten IJsseldelta (SPLIJ) is een landschapsfonds met de opdracht om boomgaarden, knotwilgen, heggen in stand te houden op particuliere terreinen in de gemeenten Zwartewaterland, Kampen en Zwolle. Dat gebeurt met onderhoudscontracten. SPLIJ heeft ruim 1500 knotwilgen onder contract. Eikelboom is bestuurslid bij SPLIJ.

Het boek Knotwilgen in de IJsseldelta: karakters in het landschap is een eigen uitgave van SPLIJ en verkrijgbaar via splij.nl. Het boek kost € 18,50 inclusief verzendkosten.

Laanbomen LeersumDe Bomenstichting zet zich in voor behoud van de monumentale bomen op de N65 (traject Vught- Helvoirt). De eerder verleende kapvergunning is ingetrokken, omdat het bestemmingsplan voor de reconstructie van deze weg bij De Raad van State is gestrand. We verwachten echter dat men (Provincie, RWS en gemeente Vught) de plannen, iets aangepast, toch zal proberen door te zetten.
Op het gebied van stikstof en groencompensatie voldoen de plannen reconstructie N65 nog lang niet. De gemeente Vught gaat de komende tijd met belanghebbende partijen in gesprek, waaronder ook de Bomenstichting. Behoud van zoveel mogelijk monumentale bomen is voor ons het uitgangspunt. Oude gezonde bomen kappen om te voldoen aan ‘normen voor verkeersveiligheid’ zonder acht te slaan op andere belangen is niet meer van deze tijd. Het verkeer wordt alleen veiliger als verkeersdeelnemers hun gedrag aanpassen.

Op 29 maart heeft de Bomenstichting een constructief gesprek gevoerd met wethouder Mark du Maine en projectleider René Papavoine over de reconstructie van de N65. We hebben benadrukt de weg als monumentale laan en als groene infrastructuur te behandelen. Behoud van zoveel mogelijk bomen moet het uitgangspunt zijn, want een monumentale eik is natuurlijk niet met één jonge eik te compenseren.

Laanbomen Leersum

Op 16 januari 2023 vond in Slot Zuylen in Oud Zuilen een symposium plaats over boomonderhoud. Dit naar aanleiding van een verdrietig ongeval door een vallende boom. Een boom die nooit had mogen vallen, omdat hij al lang had moeten worden verwijderd. Samen met de nabestaanden werd dit symposium georganiseerd, om dit soort onnodige ongevallen in de toekomst te voorkomen.

Een eigenaar die goed voor zijn boom zorgt, en de boom in de gaten houdt of periodiek laat onderzoeken, kan niets worden verweten als de boom toch onverhoopt schade veroorzaakt. Er is dan geen sprake van een onrechtmatige daad, je bent dus niet aansprakelijk voor de schade.
De algemene zorgvuldigheid voor de meeste bomen bestaat uit regelmatige uitwendige controle op gebreken aan de boom (de zogenaamde boomveiligheidscontrole) en regelmatig regulier onderhoud. Mr. Jilles van Zinderen nam het juridische deel van de middag voor zijn rekening. Klik hier voor meer informatie.

Laanbomen LeersumDe Bomenstichting heeft op 15 maart 2023 beuk 112 geadopteerd uit de Broekhuizerlaan!
Deze eeuwenoude bomen zijn zowel cultuurhistorisch als ecologisch zeer waardevol. Deze laan is niet voor niets een rijksmonument, en volgens experts uniek voor Nederland met zijn (drie)dubbele rijen. De bomen vormen een rijk ecosysteem en een waardevolle biotoop voor vogels, insecten, schimmels, vleermuizen en andere zoogdieren.

Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan beheert de eeuwenoude beuken en eiken langs een monumentale laan in Leersum. Uitgangspunt is de intrinsieke waarde van de bomen en het hele boven- en ondergrondse ecologische systeem waar zij onderdeel van uit maken. Het beheer geschiedt op ecologisch verantwoorde wijze en heeft als doel om de bomen zo lang mogelijk te behouden, waarbij de veiligheid voor verkeer en passanten voorwaarde is.

Help mee de bomen te behouden en adopteer een boom!

film foto play 700x395
 film foto play 700x395film foto play 700x395
 
DSC02712klb

Om de stad leefbaar te houden hebben we veel en grote bomen nodig. Ze verkoelen de omgeving, vangen fijnstof af en slaan CO2 op. Daarnaast geven bomen sfeer en dragen ze bij aan de gezondheid van de mens en de biodiversiteit. Belangrijk is dat bomen in de stad voldoende WATER hebben. Alleen dan kunnen ze de stad laten functioneren als een bos. De film De stad als bos laat zien wat wij kunnen doen nu we steeds vaker te maken hebben met hittegolven en stortbuien.