De Bomenstichting

Annevillboom Werry Cronekl
De troeteleik van Ulvenhout


Giften ter behoud van dit monument zijn welkom op: 
NL51 INGB 0002 1087 55 o.v.v. troeteleik

De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties. Bomen zijn geen wegwerpproducten, ze geven zuurstof, schoonheid en schaduw. Bomen staan voor duurzaamheid. Veel mensen voelen zich betrokken bij bomen, bomen kennen een andere tijdsdimensie dan wij. Ze betekenen voor veel mensen ook emotie en geborgenheid.

Werkterrein

U kunt bij de Bomenstichting terecht met vragen over dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen, geschillen over bomen, enz. We geven ondersteuning en advies aan particulieren en gemeenten. Wij kunnen daarbij rekenen op de inzet van 190 contactpersonen, verspreid over het hele land. Voor professioneel advies verwijzen we naar de boomspecialisten op onze website en anderen uit ons netwerk. De Bomenstichting beheert het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Voor het onderhoud van deze bomen is het mogelijk subsidie te ontvangen.

Oprichting

De Bomenstichting is een landelijke stichting, opgericht in 1970. In januari 2012 zijn we verhuisd naar Amsterdam en is een overgang gemaakt naar een vrijwilligersorganisatie. U kunt het werk van de Bomenstichting steunen door donateur te worden.

Laatste nieuws

Gevaarlijke N-wegen

Op dinsdag 24 april jl. kondigde de minister van Infrastructuur en Watersta...

Lees meer...

Nieuwe richtlijn populier…

Bij sommige soorten populieren is het risico op takbreuk groot. Populieren ...

Lees meer...

Subsidie leidt niet tot k…

In de afgelopen maanden heeft de Bomenstichting onderzocht of de subsidie o...

Lees meer...

Bouwen met bomen

Handreiking om bij start van bouwplannen (bestaande) bomen op te nemen. ...

Lees meer...

Topbomen in Nederland

De Bomenstichting introduceert de ‘Bomen van de ereklasse’. In deze erek...

Lees meer...

13 eiken in Mierlo gered

Een verkeersbesluit om de Burgemeester Termeerstraat in Mierlo een beter...

Lees meer...

Red de Hout

Gemeente Alkmaar heeft het Noordwest Ziekenhuis vanwege uitbreidingsplan...

Lees meer...

Houtopstanden en de Wet n…

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getre...

Lees meer...

Annevilleboom moet weg

De beroemde Anneville-eik is volgens Rijkswaterstaat niet te handhaven. ...

Lees meer...