Wat is de reden van de kap, is er al iets ondernomen?

Zoek medestanders om samen sterker te staan. Mogelijkheden voor publiciteit.

Door een creatief ontwerp kan een boom dikwijls wel duurzaam op zijn plek blijven staan.

Vaak is het mogelijk om een probleem op te lossen zonder de boom te kappen. Enkele voorbeelden (o.a. wortelopdruk).

Een tweede mening laat soms een verrassend ander licht op de zaak schijnen.

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een kapvergunning die de gemeente verleent.