Overleg

Wat is de reden van de kap, is er al iets ondernomen?

Steun en publiciteit

Zoek medestanders om samen sterker te staan. Mogelijkheden voor publiciteit.

Alternatieven en Boom Effecten Analyse

Door een creatief ontwerp kan een boom dikwijls wel duurzaam op zijn plek blijven staan.

Voorbeelden van alternatieven

Vaak is het mogelijk om een probleem op te lossen zonder de boom te kappen. Enkele voorbeelden (o.a. wortelopdruk).

Tweede mening bij ziekte of gevaar

Een tweede mening laat soms een verrassend ander licht op de zaak schijnen.

Juridische procedure

Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen een kapvergunning die de gemeente verleent.