Voordat of tijdens dat u in overleg gaat met het lokale bestuur kunt u medestanders zoeken en samen met hen de plannen proberen bij te sturen. Denk ook aan lokale bomenorganisaties. Samen staat u sterker. U kunt ook handtekeningen gaan verzamelen van mensen die tegen de kap zijn. Zorg er dan wel voor dat op de formulieren die de mensen kunnen ondertekenen, precies staat wát ze ondertekenen. Als u de handtekeningen later mogelijk in een juridische procedure wilt inbrengen, let er dan goed op dat de mensen ook een machtiging tekenen waarin zij u machtigen om namens hen op te treden in een juridische procedure om de vergunning aan te vechten. U leest hier meer over onder juridische procedure.

Voorbeelden andere acties
Publieke aandacht vragen voor het lot van de boom kan zinvol zijn. Lokale media zijn vaak geïnteresseerd in mensen die hun betrokkenheid tonen bij hun leefomgeving. Bijvoorbeeld door op een ludieke manier het onrecht aan te kaarten. Complete toneelstukken worden onder de boom opgevoerd. Tekstballonnen in de boom ‘vertellen’ wat de boom er zelf van vindt. Iemand nodigde ooit de voorbijganger uit om ‘het eens vanuit het perspectief van de boom te zien’. Hij deed dit door geïnteresseerden op te takelen in de kroon van de boom en daar met hen te lunchen. Anderen hebben verhalen voorgedragen bij de boom of geopenbaard wat die specifieke boom al niet allemaal had meegemaakt.