Vraag bij de gemeente na wat de reden van de kap is. Vraag ook of er al procedures zijn gestart of vergunningen zijn verleend. Op basis van deze informatie kunt u beoordelen of en op welke wijze de kap van de boom mogelijk kan worden voorkomen. Lobbyen bij politici, bestuurder en/of ambtenaren kan zinvol zijn. Door hen te benaderen leer je welke belangen en beleidsuitgangspunten er allemaal meespelen. Zij zijn een belangrijke gesprekspartner, ook al zijn zij in eerste instantie verantwoordelijk voor de dreigende kap. Zoek naar een win-win situatie. Misschien kunt u de gemeente wijzen op een alternatief (zie het kopje alternatieven) of kan er door een aanpassing van het plan de boom gespaard worden. Misschien kan de verantwoordelijke wethouder scoren wanneer hij de kap alsnog voorkomt.