De Bomenstichting is bereikbaar maandag t/m donderdag tussen 9 - 17 uur.

De samenstelling van het bestuur

Contactpersonen zetten zich in voor behoud van bomen in hun regio, geven voorlichting over bescherming.

De Bomenstichting kan haar alleen werk doen dankzij donaties.

Het beleidsplan 2018-2020 geeft de richting aan voor de komende jaren.

De belangrijkste resultaten en activiteiten van de Bomenstichting.

De Bomenstichting financiert haar werkzaamheden uit diverse bronnen.

Informatie over de Bomenstichting en enkele activiteiten kort samengevat. Om te lezen en door te geven.