De Bomenstichting is bereikbaar maandag t/m donderdag tussen 9 - 17 uur.

De samenstelling van het bestuur

Contactpersonen zetten zich in voor behoud van bomen in hun regio, geven voorlichting over bescherming.

De Bomenstichting kan haar alleen werk doen dankzij donaties.

ANBI status

Het beleidsplan 2024-2026 geeft de richting aan voor de komende jaren.

De belangrijkste resultaten en activiteiten van de Bomenstichting.

De Bomenstichting financiert haar werkzaamheden uit diverse bronnen.

Informatie over de Bomenstichting en enkele activiteiten kort samengevat. Om te lezen en door te geven.