Voorzitter: door het overlijden van Hans Borren op 20 juni 2019 is er momenteel geen voorzitter. 

 
 

Frank2019Frank Warendorf (1960) is secretaris van de Bomenstichting. In 2007 vertegenwoordigde hij de Bomenstichting in het kort geding tegen de kapvergunning voor de Anne Frankboom. Na zijn vertrek uit de advocatuur heeft hij enkele jaren gewerkt voor de DCMR Milieudienst Rijnmond. Momenteel werkt hij voor de provincie Utrecht, team Water en Bodem. Verder is hij werkzaam voor Kluwer, onder andere als redacteur van het tijdschrift Milieu & Recht. Frank was nauw betrokken bij de doorstart van de Bomenstichting eind 2011 en is sinds 15 december 2011 bestuurslid.

 
 

bart2Bart Witmond (1964) is penningmeester van de Bomenstichting. Bart is een politicoloog met een economische inslag. Hij werkt bij adviesbureau Ecorys en adviseert overheden en natuurorganisaties over natuur- en recreatieprojecten. De liefde voor de natuur is hem met de paplepel ingegoten: zijn ouders waren vogelaars en zijn vader gaf biologieles. Bart is lid van het bestuur sinds 1 december 2012.

 
 

Jan Borren (Jan Borrenkl1963) is sinds 20 november 2019 bestuurslid van de Bomenstichting. Na het volgen van de bosbouwopleiding in Nederland en de boomverzorgingsopleiding in Engeland is hij al 35 jaar actief in de boomverzorging. Hij is een groot liefhebber van de natuur en wil met zijn expertise en inzet een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Bomenstichting.

 

 
 

Lommerse

Peter Lommerse (1961) is sinds 1 april 2014 bestuurslid van de Bomenstichting. Al op jonge leeftijd genoot hij van de natuur, met name van vogels en bomen. Zijn passie voor de natuur resulteerde er in een middelbare bosbouwopleiding (Hogeschool Van Hall Larenstein). Hij werkte op verschillende (boom)kwekerijen, tot in de Verenigde Staten aan toe. Daarna heeft Peter in diverse functies 15 jaar bij Staatsbosbeheer gewerkt. Na afronding van zijn studie rechten werkte hij als jurist bij de Dienst Landelijk Gebied. Nu is hij in dienst bij Rijkswaterstaat.

 
 

Gerrit JanvanProoijenGerrit-Jan van Prooijen (1961) volgde een opleiding aan de Rijks Hogere School voor Tuin- en Landschapsinrichting in Boskoop. Vervolgens werkte hij bij de praktijkschool in Arnhem, nu IPC Groene Ruimte. Gerrit-Jan is al jaren docent voor treeworkers en treetechnicians. In 2001 is hij in Arnhem een boomtechnisch adviesbureau begonnen. Hij is bestuurslid sinds 28 april 2015.

 
 

ericrood151016klEric Rood (1947) is opgeleid in de boomteelt en tuinaanleg aan de Rijks Middelbare Tuinbouwschool (RMTS) in Boskoop. Hij heeft in Delft jarenlang het onderhoud van het gemeentelijke groen verzorgd. De Bomenstichting heeft hem leren kennen als een man met hart voor bomen die uitstekend met bewoners om kan gaan. Na zijn pensionering in 2012 is hij adviseur van de Bomenstichting geworden. Hij is bestuurslid sinds 13 maart 2013.

 
 

hannahirschklHanna Hirsch is van huis uit theoloog met een groot hart voor de natuur. Zij woont in Amsterdam en heeft verschillende functies vervuld in de gezondheidszorg. Hanna is ook stadsvogeladviseur van Vogelbescherming Nederland en fotografe. Zij heeft veel bestuurlijke ervaring. Na 1,5 jaar lid te zijn geweest van het bestuur, is zij sinds 1 oktober 2013 bureausecretaris.