Cover Bomenlanen

Bomenlanen. Over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen

Wegen die dicht langs de bomen lopen kunnen tot onveilige verkeerssituaties leiden. Nogal eens worden daarom de bomen gekapt. Deze werkwijze gaat voorbij aan de waarden van bomen. Dat het ook anders kan is te lezen in het boek over bomenlanen dat de Bomenstichting met Landschapsarchitectuur TU Delft heeft uitgebracht.

De laatste jaren groeit het protest tegen het kappen van bomen langs wegen. Burgers en natuurorganisaties wijzen op het belang van bomen voor het klimaat, de biodiversiteit, de schoonheid en rijke historie van bomenlanen. Zij dringen aan op andere oplossingen waarbij de bomen behouden kunnen worden.

Kennis over wat bomenlanen waardevol maakt en hoe deze te beschermen, is dan ook van groot belang, evenals inzicht in de knelpunten. Om hieraan een bijdrage te leveren heeft de Bomenstichting samen met Landschapsarchitectuur TU Delft het boek Bomenlanen. Over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen uitgebracht. Vanuit verschillende vakgebieden schrijven deskundigen over allerlei aspecten die te maken hebben met de relatie tussen bomen en wegen, zoals de oorsprong en diversiteit van Nederlandse en buitenlandse bomenlanen, verjonging en onderhoud van bomenlanen, hun cultuurhistorische waarden, hun bijdragen aan het klimaat en de biodiversiteit. Daarbij wordt aangegeven hoe overheden met hun beleid deze waarden in de praktijk kunnen beschermen.

Kennis en inzicht rond (oude) bomenlanen zullen bijdragen aan het weloverwogen omgaan met de bomen langs onze wegen. Inzet is de bescherming van bomenlanen. In deze tijd van klimatologische verandering is dit harder nodig dan ooit.

Het boek Bomenlanen. Over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen is te bestellen in de webwinkel.

TIjdens de jaarlijkse Dierckxlezing werd het boek toegelicht door Gerdy Verschuure-Stuip van de TU Delft en Lotte Dijkstra van studio PLACES.Kijk hier de lezing online:
Deel 1: Gerdy Verschuure-Stuip over bomenlanen door de tijd heen
Deel 2: Lotte Dijkstra over de vorm, functie en waarde van bomenlanen