cover Joris Hellevoort

Handvatten voor gemeenten bij het opstellen van beleid voor aanplant, behoud, verplant, kap,herplant en compensatie van bomen.Bomen zijn vaak een sluitpost bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ze staan achteraan in de rij bij woning- en wegenbouw. Zodra bomen meer onderhoud nodig hebben, worden ze niet zelden vervangen voor nieuwe kleine boompjes. Stadsbomen worden gemiddeld 40 jaar oud, terwijl een boom dan pas volwassen is en ecologische betekenis krijgt. Om bomen volwassen te laten worden is een volwassen bomenbeleid nodig.

Het boek 'Bouwstenen voor bomenbeleid' is geschreven voor beleidsmedewerkers groen van gemeenten om hen te ondersteunen bij het opstellen van een bomenbeleid dat de ecologische- en monetaire waarde van bomen centraal stelt. Het biedt handvatten om bewuste keuzes te maken en het bomenbeleid weerbaar te maken in de concurrentie om ruimte en middelen.

Bouwstenen voor bomenbeleid is een samenwerking van Stichting Bomenmakelaar en Stichting Groenkeur. Onder aanvoering van Stichting Bomenmakelaar is een werkgroep met beleidsmedewerkers groen uit verschillende gemeenten aan de slag gegaan met deze publicatie. Vervolgens is onder redactie van Stichting Groenkeur het boek gereviewd en voorzien van praktische handvatten voor aanbestedingen. De initiatiefnemers hopen een bijdrage te leveren aan het verstevigen van de positie van bomen in het gemeentelijk beleid én in de openbare ruimte.

 
€ 27,50
(Incl. 9% btw)
Bent u donateur of beheerderabonnee?: