Het Dordrechts Museum organiseert samen met Stichting De Stad de talkshow 'Bezielde Bomen'. Bomen zijn overal, in bossen, langs lanen en ook in de stad. Maar wat betekenen bomen eigenlijk, wat doen ze met ons? En hoe gaan we met ze om? Hebben bomen een ziel, kunnen ze ons bezielen? Stichting de stad gaat tijdens een online inspiratieavond in het Dordrechts Museum naar antwoorden op zoek. Deze avond is gekoppeld aan de tentoonstelling ‘Diepgeworteld. Bomen in de Nederlandse schilderkunst’.

De volgende inspirerende sprekers zijn uitgenodigd:
- Maja Kooistra, ‘bomenvrouw’ die de oeroude relatie tussen mensen en bomen onderzoekt, zoals vastgelegd in haar laatste boek ‘De aarde, de hemel en de bomen’
- Lucienne van der Lans, bevlogen Dordts vioolbouwer laat het hout klinken
- Michiel Houtzagers, directeur-bestuurder Stichting Het Zuid-Hollands landschap, zet zich in voor bescherming van natuur, landschap en erfgoed in de provincie

wo 26 mei | 20 uur | gratis |link naar livestream