Boek Handreiking Omgevingswet en BomenNorminstituut Bomen heeft het boek Handreiking Omgevingswet en Bomen 2021 uitgebracht.

De Omgevingswet wordt komend jaar ingevoerd. Om ervoor te zorgen dat bomen letterlijk en figuurlijk de juiste plek krijgen én om ervoor te zorgen dat bomen hun ecosysteemdiensten kunnen leveren, moeten ze worden geborgd binnen de instrumenten van deze wet. Dat is belangrijk want gezonde bomen verlagen de kosten voor onder meer technische waterberging, riolering, koeling en luchtfiltering. Ze dragen bovendien bij aan woongenot en gezondheid, zijn van nature circulair en faciliteren tijdelijke CO2 opslag. Deze integrale ecosysteemdiensten worden door bomen gelijktijdig geleverd.

De handreiking geeft kaders, handvatten en voorbeelden om bomen effectief in te zetten in de integrale omgeving. En uiteraard is er in de handreiking een koppeling gemaakt met het Handboek Bomen en Boommonitor. 

De handreiking is tot stand gekomen in samenwerking met de Bomenstichting. 

Het boek is te bestellen via de contactpagina van Norminsituut Bomen. De kosten zijn €75 voor licentiehouders en €95 voor niet-licentiehouders. Bedragen zijn inclusief verzendkosten en exclusief BTW.