Studiemiddag RCE en BomenstichtingAfgelopen 9 november organiseerden de Bomenstichting en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) een studiemiddag Bescherming Monumentale Bomen in het RCE-kantoor in Amersfoort en trokken voorzichtige conclusies.

Het RCE en de Bomenstichting onderzoeken al langere tijd of monumentale bomen een wettelijke bescherming kunnen krijgen. Nadat de minister LNV de breed aangenomen Kamermotie van GroenLinks en SP om monumentale bomen een Rijkserfgoedstatus te geven in 2020 afwees, wordt verder gezocht naar oplossingen. Onder leiding van Wim Eikelboom deelden verschillende sprekers hun expertise op het gebied van boombescherming. Koen Smets vertelde over de wettelijke boombescherming in Vlaanderen en Belgiƫ. Jeroen Philippona lichtte toe hoe de situatie in Duitsland en Engeland is. Leonard de Wit, regiohoofd RCE en voormalig wetgevingsjurist bij het LNV, nam ons mee in de gevolgen van een erfgoedstatus voor bomen en pleitte ervoor om gebruik te maken van bestaande juridische instrumenten. Eigenaarschap werd ook als essentieel gezien door verschillende sprekers zoals Gerrit-Jan van Prooijen en Joris Jan Hellevoort. Betrokkenheid creƫren is daartoe de sleutel. Wat daarbij helpt is dat het verhaal van een oude boom verteld wordt. Vooral binnen de gemeente waar de boom staat. In groepjes werden een viertal monumentale bomen als casestudie besproken. Het komende winternummer van Bomennieuws beschrijft uitgebreid de conclusies.