In het Landelijk Register van Monumentale Bomen staan zo'n 15.000 monumentale bomen van nationaal belang. Juni 2015 heeft de Bomenstichting al deze gegevens laten overzetten in een databank die via een website voor iedereen toegankelijk is.

Niet alle gegevens zijn up-to-date. De Bomenstichting wil dan ook alle geregistreerde bomen in de komende maanden opnieuw controleren: staat de boom er nog? Wat is zijn conditie? Ook zijn veel bomen bij het overzetten in de databank niet op de goede locatie terechtgekomen.

De Bomenstichting heeft al veel boominspecteurs bereid gevonden de bomen in hun omgeving op vrijwillige basis te controleren. De controle mag zo uitgebreid zijn als je zelf wil, wel graag van elke boom enkele goede foto's plaatsen. Maar in principe is de controle ‘staat hij er nog’ en ‘staat hij goed op de kaart’ al voldoende. Voor ETW-ers kunnen inspecties meetellen voor hun hercertificering! Uiteraard zijn aan deze controles meer eisen verbonden.

De boominspecteurs krijgen op de nieuwe website een eigen inlogaccount om nieuwe waarnemingen in te voeren. Een digitale handleiding is beschikbaar.

Iedereen die bereid is om de bomen in zijn/haar eigen woon- of werkomgeving een keer na te lopen, fietsen of rijden, kan zich via het inschrijfformulier aanmelden. We vragen niet om vele uren inspectiewerk per persoon, iedere gecontroleerde boom telt!

Aanmeldformulier boominspecteurs