Laanbomen Leersum

De 200 jaar oude beuken langs de Broekhuizerlaan in Leersum, een rijksmonument, staan op de nominatie om gekapt te worden. Met behulp van crowdfunding heeft de Bomenstichting een onafhankelijk onderzoek laten doen naar de conditie van de individuele beuken. Uit dit onderzoek blijkt dat er alternatieven zijn. Dit onderzoek hebben wij besproken met een vertegenwoordiger van de eigenaren. De vergunning om te kappen is half december verleend. De Bomenstichting heeft als reactie daarop een zienswijze ingediend.

Laatste ontwikkeling
Het bericht van enkele jaren geleden dat alle bomen van de Broekhuizerlaan in Leersum gekapt gingen worden, heeft veel stof doen opwaaien. Na veel actie, overleg en onderzoek is inmiddels een oplossing gevonden. In nauw overleg met de eigenaren, betrokken bewoners, Urgenda en de gemeente Utrechtse Heuvelrug is een stichting opgericht die het beheer van de laan van de eigenaren gaat overnemen. De uitgangspunten van het beheerplan zijn dat de oude, monumentale beuken zo lang mogelijk veilig gehandhaafd blijven en dat, waar nodig, aan herstel van de laan gewerkt wordt door middel van verjonging.