Laanbomen LeersumDe Bomenstichting heeft op 15 maart 2023 beuk 112 geadopteerd uit de Broekhuizerlaan!
Deze eeuwenoude bomen zijn zowel cultuurhistorisch als ecologisch zeer waardevol. Deze laan is niet voor niets een rijksmonument, en volgens experts uniek voor Nederland met zijn (drie)dubbele rijen. De bomen vormen een rijk ecosysteem en een waardevolle biotoop voor vogels, insecten, schimmels, vleermuizen en andere zoogdieren.

Stichting Behoud en Beheer Broekhuizerlaan beheert de eeuwenoude beuken en eiken langs een monumentale laan in Leersum. Uitgangspunt is de intrinsieke waarde van de bomen en het hele boven- en ondergrondse ecologische systeem waar zij onderdeel van uit maken. Het beheer geschiedt op ecologisch verantwoorde wijze en heeft als doel om de bomen zo lang mogelijk te behouden, waarbij de veiligheid voor verkeer en passanten voorwaarde is.

Help mee de bomen te behouden en adopteer een boom!