De Bomenstichting

onderdeboomkl 

Simen Brunia


De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties. Bomen zijn geen wegwerpproducten, ze geven zuurstof, schoonheid en schaduw. Bomen staan voor duurzaamheid. Veel mensen voelen zich betrokken bij bomen, bomen kennen een andere tijdsdimensie dan wij. Ze betekenen voor veel mensen ook emotie en geborgenheid.

Werkterrein

U kunt bij de Bomenstichting terecht met vragen over dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen, geschillen over bomen, enz. We geven ondersteuning en advies aan particulieren en gemeenten. Wij kunnen daarbij rekenen op de inzet van 190 contactpersonen, verspreid over het hele land. Voor professioneel advies verwijzen we naar de boomspecialisten op onze website en anderen uit ons netwerk. De Bomenstichting beheert het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Voor het onderhoud van deze bomen is het mogelijk subsidie te ontvangen.

Oprichting

De Bomenstichting is een landelijke stichting, opgericht in 1970. In januari 2012 zijn we verhuisd naar Amsterdam en is een overgang gemaakt naar een vrijwilligersorganisatie. U kunt het werk van de Bomenstichting steunen door donateur te worden.

Laatste nieuws

Vorige Volgende

21e Dierckxlezing

21e Dierckxlezing

‘Oud worden, het is niet alle bomen gegeven’Tom Joye uit België geeft de 21...

Lees meer...

Leve(n)de speelplekken

Leve(n)de speelplekken

Leve(n)de speelplekken, Bomen in het middelpunt is een nieuwe uitgave ...

Lees meer...

Bomennieuws is uit

Bomennieuws is uit

Het zomernummer van Bomennieuws is uit! De onderwerpen zijn:- De fladderie...

Lees meer...

Bezwaar tegen kapvergunni…

Bezwaar tegen kapvergunning 105 bomen

De Bomenstichting heeft op 15 april 2016 bezwaar gemaakt tegen de omgevings...

Lees meer...

Kastanje Boxtel gered!

Kastanje Boxtel gered!

Omdat de gemeente een kapvergunning had verleend voor monumentale kastanje ...

Lees meer...

Populier niet meer popula…

Populier niet meer populair

De populier dreigt uit het Hollandse landschap te verdwijnen. Vroeger werde...

Lees meer...

Populieren en wilgen besc…

Populieren en wilgen beschermd!

Goed nieuws! Het kabinet heeft 27 mei jl. een nota van wijziging naar de Tw...

Lees meer...

Bomen langs provinciale w…

Bomen langs provinciale wegen

Langs provinciale wegen worden steeds vaker en op grote schaal bomen gekapt...

Lees meer...