Studiedag nieuwe ‘Wet natuur’

Studiedag nieuwe ‘Wet natuur’

Natuurbescherming en kansen voor bomen op 14 februari 2017 
De Bomenstichting en IPC Groene Ruimte organiseren gezamenlijk op 14 februari 2017 een studiedag over de nieuwe Wet natuur in relatie tot bomen. Welke kansen biedt de nieuwe wet voor bescherming en behoud van bomen en wat zijn nieuwe (on)mogelijkheden voor gemeenten en provincies?

Onderwerpen
• De nieuwe Wet natuur: Veranderingen en de betekenis hiervan voor de boom
• Welke ruimte krijgen gemeenten onder de nieuwe wet om bomen in het buitengebied te beschermen en hoe gaan provincies om met het kapverbod en de ontheffing van de herbeplantingsplicht?
• Casus belangenafweging veiligheid en natuurwaarden in/om bomen

Locatie IPC Groene Ruimte, Koningsweg 35, 6816 TG Arnhem
Doelgroep: Boomspecialisten en –beheerders, beleidsmedewerkers, beheerderabonnees, contactpersonen en geïnteresseerde donateurs van de Bomenstichting
Kosten € 125. Beheerderabonnees en contactpersonen krijgen 20% korting

Zie voor het programma en aanmelding de website van IPC Groene Ruimte!

Stem op Bomenstichting!

Stem op Bomenstichting!
Bomen zijn onze bondgenoten als het gaat om klimaatbeheersing. Om dit bij een groot publiek onder de aandacht te brengen doet de Bomenstichting mee aan de jaarlijkse advertentiewedstrijd van de NRC, de NRC Charity Awards. Twee studenten van de Willem de Kooningacademie hebben op eigen wijze een advertentie opgesteld; deze zal in groot formaat op 10 augustus in de krant staan. Er is ook een publieksprijs te winnen. Stem daarom op onze advertentie via de NRC-website, uiterlijk 25 augustus!

Workshop Levende speelplekken

Workshop Levende speelplekken
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) organiseert op 8 mei a.s. deze workshop n.a.v. ons nieuwe boek Leve(n)de speelplekken, bomen in het middelpunt. Annemiek van Loon, de Bomenconsulent en medeauteur, geeft deze workshop over het aanleggen en in stand houden van werkelijk groene speelplekken. Vrijwilligers van de Bomenstichting zijn van harte welkom!

Levende speelplekken zijn ontmoetingsplekken voor jong en oud. Annemiek laat zien hoe de betekenis en de kwaliteit van bomen vergroot kan worden zodat wij er nog meer van kunnen genieten. Bomen zijn niet alleen om naar te kijken, je kunt er leren, luieren, zorgen en spelen. Annemiek laat zien hoe je met basiskennis over bomen bewoners actief kunt betrekken bij de planvorming en het gebruik van groene speelplekken. Technische aspecten over aanplant en verdamping laten zien hoe een bijdrage kan worden geleverd aan het stadsklimaat. Neem een voorproefje op de onderwerpen via een recensie van Kommee.
Datum: 8 mei a.s.
Locatie en tijd: Amersfoort, 18.30 uur
Meer info en opgave via deze link

Buurt voor behoud oude iep

Buurt voor behoud oude iep

Om een oude iep voor de Oosterkerk in Amsterdam te behouden is een bewoonster in beroep gegaan tegen de kapvergunning. De Bomenstichting heeft de beroepsgronden geformuleerd en bijstand verleend bij de behandeling van de zaak voor de rechter. De uitspraak was op 3 juni 2016: de boom mag worden gekapt. Dit is op 25 juli gebeurd. Zie verder de website van Bomenstichting Amsterdam.

Wilgen beschermen bij bouw rechtbank

wilgeninplantsoen120415klvoorterreintijdelijkerechtbank
 

Achter deze twee wilgen in een plantsoen aan de Fred. Roeskestraat in Amsterdam wordt gewerkt aan de bouw van een tijdelijke rechtbank. De wilgen worden straks onderdeel van het voorplein. Aangezien de bomen bij de aanleg van het voorplein gemakkelijk schade kunnen oplopen, heeft de Bomenstichting een rapport (2 Mb) laten opstellen. De aanbevelingen uit het rapport zullen worden meegenomen in het overleg van de gemeente met de architect van de Rijksgebouwendienst.

Bomen met je buren weer te koop!

Bomen met je buren weer te koop!

Na 10 jaar weer te koop: Bomen met je buren. Dit handzame boekje behandelt aan de hand van sprekende voorbeelden de problemen die tussen buren kunnen ontstaan over bomen in de tuin: overhangende takken, schaduw, wortels etc. Ook de relatie met de gemeente als eigenaar en beheerder van openbaar groen komt aan de orde. De uitgave is geheel herzien en aangepast aan de huidige wetgeving.

Bomen met je buren kost € 17,50. Donateurs en beheerderabonnees krijgen korting. Voor bestellen, ga naar de winkel.

21e Dierckxlezing

21e Dierckxlezing

‘Oud worden, het is niet alle bomen gegeven’
Tom Joye uit België geeft de 21ste Dierckxlezing. Zijn voornaamste focus is de ecologie van bomen en het beheer van oude bomen. Hij gaat in op factoren die mede bepalen of een boom oud kan worden. Behalve de groeiplaats spelen ook genen, buurbomen, symbionten, ontwikkelingsgeschiedenis en levensstrategie een belangrijke rol, evenals de invloed van de mens.
Datum: woensdag 2 november 2016, aanvang 19.30 uur.
Plaats: Bartholomeus Gasthuis, Lange Smeestraat 40, 3511 PZ Utrecht. N.B. andere locatie dan in Bomennieuws staat!
Aanmelden uiterlijk 28 oktober viaDit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
De toegang is gratis.

Beuk moet weg om overlast

Beuk moet weg om overlast

In Raamsdonksveer wordt een monumentale beuk bedreigd met kap. In de jaren 80 is een wooncomplex voor senioren gebouwd met behoud van de boom als uitgangspunt. Al jaren klagen de bewoners over vallende bladeren, luizenplak en rommel in huis. Een kapvergunning is in 2005 geweigerd, nu echter verleend terwijl de bezwaarcommissie adviseerde de boom te behouden: de beuk staat op de bomenlijst van de gemeente Geertruidenberg, is opgenomen in het bestemmingsplan, in goede conditie en beeldbepalend. De Bomenstichting heeft beroep ingesteld.

Lezing 'bomen op leeftijd'

Lezing 'bomen op leeftijd'

De 20e Dierckxlezing gaat over 'bomen op leeftijd', ook wel veterane bomen genoemd. Ton Stokwielder en Huib Sneep van Stichting Wereldboom vertellen op 4 november over het belang van goede groeiplaatsen voor bomen opdat deze onbelemmerd volwassen en oeroud kunnen worden. Ook gaan zij in op het belang van oude bomen voor mens, dier en plant.

De lezing vindt plaats op 4 november, aanvang 19.30 uur. Plaats: In de Driehoek, zaal Gertrudiskapel, Willemsplantsoen 1c, 3511 LA Utrecht. Aanmelden vóór 2 november via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. De toegang is gratis.

14.000 bomen weg voor Zuidasdok

14.000 bomen weg voor Zuidasdok

In de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel worden meer dan 14.000 bomen bedreigd in verband met het project Zuidasdok. De A10 wordt verbreed over een lengte van 7 km en deels ondergronds gelegd. Het project gaat meer dan 10 jaar duren. De Bomenstichting vindt het onzorgvuldig dat de kapvergunningen nu al worden worden verleend terwijl de werkwijze en planning van de aannemer nog niet vaststaan. Het just in time-beginsel is niet in de vergunningen vastgelegd. Daarnaast zijn er procedurele fouten gemaakt. In de zienswijze roept de Bomenstichting de minister van Infrastructuur en Milieu op de aanvragen in te trekken.Op 22 en 24 februari 2017 zijn de vergunningen verleend. Zie voor meer informatie de website van Bomenstichting Amsterdam!

Teleurstellende uitspraak bestemmingsplan

verbeeldingbpmeerzichtoranjewoudimpressiemogelijkeindbeeld
 

Op 14 oktober 2015 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan Meerzicht, Koningin Julianaweg 55, Oranjewoud. Het plan bevat geen enkele regel tot behoud van acht bomen uit het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Ons beroep is ongegrond verklaard, omdat de bescherming van de bomen volgens de Raad van State afdoende is gewaarborgd in de APV van Heerenveen. De gemeenteraad heeft voldoende aangetoond dat alle handelingen die een aantasting van de waardevolle houtopstand in het plangebied tot gevolg kunnen hebben, waaronder het verhogen van het grondvlak ter plaatse van de bomen, vergunning- dan wel meldingsplichtig zijn. Wij hadden betoogd dat in de APV alleen wordt gesproken over ernstige beschadiging van een boom en dat verharding, ophoging of graven binnen de kroonprojectie van bomen vaak leidt tot de discussie of dit al dan niet tot ernstige beschadiging zal leiden en dat het daarom van belang is om in het bestemmingsplan duidelijk aan te geven welke handelingen in de groeiplaats al dan niet zijn toegestaan. De Raad van State heeft dit betoog tot onze teleurstelling niet gevolgd.

Populier niet meer populair

Populier niet meer populair

De populier dreigt uit het Hollandse landschap te verdwijnen. Vroeger werden populieren juist aangeplant vanwege het vermogen om snel te groeien. Nu ze ouder zijn geworden, worden ze vaak bedreigd met kap uit angst voor takbreuk. Vaak wordt daarna een andere soort herplant, waardoor de diversiteit zal verdwijnen. Om aandacht te geven aan het verdwijnen van de populier heeft Vroege Vogels i.s.m. Stichting Probos zondag 11 oktober 2015 tot Dag van de Populier uitgeroepen. De Bomenstichting leverde een bijdrage door in elke provincie een aantal populieren op de kaart te zetten.