Houtopstanden en de Wet natuurbescherming

Houtopstanden en de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet bevat bepalingen over de bescherming van natuur en dier- en plantensoorten, maar ook over de bescherming van houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswet. Alle provincies hebben verordeningen vastgesteld waarin is geregeld hoe een kapmelding moet worden ingediend, waaraan herbeplanting moet voldoen en wanneer ontheffing van de herbeplantingsplicht kan worden verleend. Sommige provincies hebben ook beleidsregels vastgesteld waarin bijvoorbeeld is aangegeven wanneer een kapverbod wordt opgelegd.

De provinciale verordeningen (en beleidsregels)
Zoek in de documenten op trefwoord "houtopstanden" en kijk ook naar de begripsbepalingen, waarin definities - bijvoorbeeld "boskern" - zijn gegeven.
Let op: geldigheidsdatum is 26 februari 2017, nadien kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Drenthe
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Flevoland
Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016

14.000 bomen weg voor Zuidasdok

14.000 bomen weg voor Zuidasdok

In de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel worden meer dan 14.000 bomen bedreigd in verband met het project Zuidasdok. De A10 wordt verbreed over een lengte van 7 km en deels ondergronds gelegd. Het project gaat meer dan 10 jaar duren. De Bomenstichting vindt het onzorgvuldig dat de kapvergunningen nu al worden worden verleend terwijl de werkwijze en planning van de aannemer nog niet vaststaan. Het just in time-beginsel is niet in de vergunningen vastgelegd. Daarnaast zijn er procedurele fouten gemaakt. In de zienswijze roept de Bomenstichting de minister van Infrastructuur en Milieu op de aanvragen in te trekken.Op 22 en 24 februari 2017 zijn de vergunningen verleend. Zie voor meer informatie de website van Bomenstichting Amsterdam!

Annevilleboom moet weg

Annevilleboom moet weg

De beroemde Anneville-eik is volgens Rijkswaterstaat niet te handhaven. Hij zal moeten worden gekapt in verband met het plan voor verbreding van de A58 bij Ulvenhout. Rijkswaterstaat maakte dit op 28 november jl. bekend. Lees bericht van Omroep Brabant. Voor de Bomenstichting kwam dit besluit onverwacht. Onze inzet is de boom op de locatie te behouden. Inmiddels zijn er in het hele land initiatieven ontstaan: een petitie is gestart en een facebookpagina is geopend. Ook is een oproep gedaan voor een financiële bijdrage in eventueel te maken kosten. Lees de column van Lodewijk Hoekstra  op de website van De Groene Stad en de column van Hans Kaljee in het vakblad Tuin en Landschap! Op 18 februari verscheen een groot artikel in de Telegraaf.

22 december 2016: Eerste overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat is positief verlopen. In januari wordt het gesprek over de mogelijkheden om de Annevilleboom te behouden voorgezet met enkele experts van RWS en de Bomenstichting (boomspecialisten met civieltechnische kennis). 

19 januari 2017: Eerste overleg met enkele leden van de Provinciële Staten Noord-Brabant. Doel van dit gesprek: draagvlak creëren om de Anneville boom ter plaatse te behouden.

20 februari 2017: Tweede overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat. De Bomenstichting heeft twee alternatieve plannen ontwikkeld waarbij de boom kan blijven staan en er ook verbreding van de A58 mogelijk is. Beide plannen zullen nader worden onderzocht door ingenieuwsbureau Witteveen+Bos, in opdracht van RWS. Half maart wordt het gesprek voortgezet. 

Wordt vervolgd 

Bomennieuws is uit!

Bomennieuws is uit!

Het winternummer van Bomennieuws is uit!

De onderwerpen zijn:
- 'Ons mooi Epe' redt ruim 400 bomen
- Nieuwe Wet natuur gunstig voor bomen
- Elke buurt een eigen bos
- De boommarter in steeds meer bossen
- Slim beheer van Rotterdamse bomen
- Eikvarens op straatbomen
- Boomvrienden ontmoeten elkaar in Tsjechië
- De taxus
- De bomen van Van Gogh
- Renovatie van parken in Amsterdam
- Recensie boek 'Leve(n)de speelplekken'

Nieuwsgierig geworden? Vraag een Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. aan!

Twee successen

In Groningen en Brabant zijn bomen behouden!

Leve(n)de speelplekken

Leve(n)de speelplekken

Leve(n)de speelplekken, Bomen in het middelpunt is een nieuwe uitgave van de Bomenstichting! Met dit boek wordt het mogelijk werkelijk groene speelplekken aan te leggen en in goede staat te houden. Ook voor kinderen is het boek toegankelijk: Pien, een stoer en slim meisje, beleeft in elk hoofdstuk een bomenavontuur. Lees het interview met Annemiek van Loon over het ontstaan en het doel van dit fraaie boek! Te bestellen via de webwinkel.

Bezwaar tegen kapvergunning 105 bomen

Bezwaar tegen kapvergunning 105 bomen

De Bomenstichting heeft op 15 april 2016 bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor de kap van 105 bomen op het terrein Brinkgreven in Deventer. Een beoordeling per boom ontbrak, de vergunning was gevraagd in verband met 'dunning en veiligheid'. Aangezien er op 10 maart 2016 bomen waren gekapt voordat de vergunning was verleend, heeft de Bomenstichting ook aangifte van illegale kap gedaan. Het bezwaar heeft geleid tot een gesprek met de gemeente en de vergunninghouder. Vervolgens zijn er gegevens verstrekt ter onderbouwing van de kapaanvraag. De gemeente heeft zes potentiële vleermuisbomen uit de vergunning gehaald, waarna het bezwaar is ingetrokken. De kap in maart betrof andere bomen dan waarvoor de vergunning was gevraagd. Deze kap zou niet vergunningplichtig zijn geweest omdat het dunning betrof. Er is echter op verschillende plaatsen gekapt zonder dat van dunning kan worden gesproken. Het OM heeft nog niet van zich laten horen.

Bomen langs provinciale wegen

Bomen langs provinciale wegen

Langs provinciale wegen worden steeds vaker en op grote schaal bomen gekapt.