Workshop Levende speelplekken

Workshop Levende speelplekken
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) organiseert op 8 mei a.s. deze workshop n.a.v. ons nieuwe boek Leve(n)de speelplekken, bomen in het middelpunt. Annemiek van Loon, de Bomenconsulent en medeauteur, geeft deze workshop over het aanleggen en in stand houden van werkelijk groene speelplekken. Vrijwilligers van de Bomenstichting zijn van harte welkom!

Levende speelplekken zijn ontmoetingsplekken voor jong en oud. Annemiek laat zien hoe de betekenis en de kwaliteit van bomen vergroot kan worden zodat wij er nog meer van kunnen genieten. Bomen zijn niet alleen om naar te kijken, je kunt er leren, luieren, zorgen en spelen. Annemiek laat zien hoe je met basiskennis over bomen bewoners actief kunt betrekken bij de planvorming en het gebruik van groene speelplekken. Technische aspecten over aanplant en verdamping laten zien hoe een bijdrage kan worden geleverd aan het stadsklimaat. Neem een voorproefje op de onderwerpen via een recensie van Kommee.
Datum: 8 mei a.s.
Locatie en tijd: Amersfoort, 18.30 uur
Meer info en opgave via deze link

Dagje Wet natuurbescherming

Dagje Wet natuurbescherming
Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. Welke kansen biedt de nieuwe wet voor de bescherming en het behoud van bomen? Een artikel hierover stond in het winternummer 2016 van Bomennieuws. Om meer inzicht te krijgen in de werking van de wet organiseren we dit jaar voor onze vrijwilligers drie studiedagen, verspreid over het land: in Leiden, Zwolle en Eindhoven. Vanuit praktijkvoorbeelden kijken we naar de juridische aspecten. Edwin Koot zal de cursussen verzorgen. Het programma en nadere gegevens vind je hier.

Vrijwilligers zijn onze gast, donateurs en andere betrokken boomliefhebbers zijn natuurlijk ook van harte welkom. Wel vragen we van hen een bijdrage van € 25,-.
Opgave via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Red de Hout

Red de Hout
Gemeente Alkmaar heeft vergunning afgegeven voor het kappen van 8.000 m2 van de Alkmaarderhout, het oudste cultuurbos van Nederland. Vanwege uitbreidingsplannen van het ziekenhuis. Actiegroep ‘Red de Hout’ zet zich in om het stadspark te behouden. Zie de uitzending De Monitor (KRO) op dinsdag 7 mei 2017. Meer info op Red de Hout.

Houtopstanden en de Wet natuurbescherming

Houtopstanden en de Wet natuurbescherming

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming in werking getreden. Deze wet bevat bepalingen over de bescherming van natuur en dier- en plantensoorten, maar ook over de bescherming van houtopstanden buiten de bebouwde kom Boswet. Alle provincies hebben verordeningen vastgesteld waarin is geregeld hoe een kapmelding moet worden ingediend, waaraan herbeplanting moet voldoen en wanneer ontheffing van de herbeplantingsplicht kan worden verleend. Sommige provincies hebben ook beleidsregels vastgesteld waarin bijvoorbeeld is aangegeven wanneer een kapverbod wordt opgelegd.

De provinciale verordeningen (en beleidsregels)
Zoek in de documenten op trefwoord "houtopstanden" en kijk ook naar de begripsbepalingen, waarin definities - bijvoorbeeld "boskern" - zijn gegeven.
Let op: geldigheidsdatum is 26 februari 2017, nadien kunnen er wijzigingen zijn doorgevoerd. 

Drenthe
Provinciale Omgevingsverordening Drenthe
Beleidsregels Wet natuurbescherming provincie Drenthe

Flevoland
Verordening uitvoering Wet natuurbescherming Flevoland 2016

14.000 bomen weg voor Zuidasdok

14.000 bomen weg voor Zuidasdok

In de gemeenten Amsterdam en Ouder-Amstel worden meer dan 14.000 bomen bedreigd in verband met het project Zuidasdok. De A10 wordt verbreed over een lengte van 7 km en deels ondergronds gelegd. Het project gaat meer dan 10 jaar duren. De Bomenstichting vindt het onzorgvuldig dat de kapvergunningen nu al worden worden verleend terwijl de werkwijze en planning van de aannemer nog niet vaststaan. Het just in time-beginsel is niet in de vergunningen vastgelegd. Daarnaast zijn er procedurele fouten gemaakt. In de zienswijze roept de Bomenstichting de minister van Infrastructuur en Milieu op de aanvragen in te trekken.Op 22 en 24 februari 2017 zijn de vergunningen verleend. Zie voor meer informatie de website van Bomenstichting Amsterdam!

Annevilleboom moet weg

Annevilleboom moet weg

De beroemde Anneville-eik is volgens Rijkswaterstaat niet te handhaven. Hij zal moeten worden gekapt in verband met het plan voor verbreding van de A58 bij Ulvenhout. Rijkswaterstaat maakte dit op 28 november jl. bekend. Lees bericht van Omroep Brabant. Voor de Bomenstichting kwam dit besluit onverwacht. Onze inzet is de boom op de locatie te behouden. Inmiddels zijn er in het hele land initiatieven ontstaan: een petitie is gestart en een facebookpagina is geopend. Ook is een oproep gedaan voor een financiële bijdrage in eventueel te maken kosten. Lees de column van Lodewijk Hoekstra  op de website van De Groene Stad en de column van Hans Kaljee in het vakblad Tuin en Landschap! Op 18 februari verscheen een groot artikel in de Telegraaf.

22 december 2016: Eerste overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat is positief verlopen. In januari wordt het gesprek over de mogelijkheden om de Annevilleboom te behouden voorgezet met enkele experts van RWS en de Bomenstichting (boomspecialisten met civieltechnische kennis). 

19 januari 2017: Eerste overleg met enkele leden van de Provinciële Staten Noord-Brabant. Doel van dit gesprek: draagvlak creëren om de Anneville boom ter plaatse te behouden.

20 februari 2017: Tweede overleg tussen de Bomenstichting en Rijkswaterstaat. De Bomenstichting heeft twee alternatieve plannen ontwikkeld waarbij de boom kan blijven staan en er ook verbreding van de A58 mogelijk is. Beide plannen zullen nader worden onderzocht door ingenieuwsbureau Witteveen+Bos, in opdracht van RWS.  

31 naart 2017: RWS bestudeert nog steeds de door de Bomenstichting ingebrachte alternatieven. We verwachten voor de zomervakantie uitsluitsel.

Wordt vervolgd 

Twee successen

In Groningen en Brabant zijn bomen behouden!

Leve(n)de speelplekken

Leve(n)de speelplekken

Leve(n)de speelplekken, Bomen in het middelpunt is een nieuwe uitgave van de Bomenstichting! Met dit boek wordt het mogelijk werkelijk groene speelplekken aan te leggen en in goede staat te houden. Ook voor kinderen is het boek toegankelijk: Pien, een stoer en slim meisje, beleeft in elk hoofdstuk een bomenavontuur. Lees het interview met Annemiek van Loon over het ontstaan en het doel van dit fraaie boek! Te bestellen via de webwinkel.

Bomen langs provinciale wegen

Bomen langs provinciale wegen

Langs provinciale wegen worden steeds vaker en op grote schaal bomen gekapt.