mei 2021: European Champion Tree Forum (ECTF). Bijna jaarlijks komen liefhebbers en deskundigen van monumentale bomen uit Europa bij elkaar om kennis uit te wisselen en op locatie bomen te bezoeken. In 2021 organiseert de Bomenstichting deze internationale ontmoeting. Programma en data worden begin 2021 bekend gemaakt.