rechtbank boekelDe rechter heeft op 27 juni 2018 het besluit vernietigd van de gemeenteraad van Boekel om de bebouwde kom grens te laten samenvallen met de gemeentegrens. De Provincie Noord-Brabant en de Bomenstichting hadden beroep ingesteld, omdat houtopstanden in het buitengebied van Boekel door het besluit niet meer kunnen worden beschermd door de Wet natuurbescherming en gedeputeerde staten. De Rechtbank Oost-Brabant oordeelt dat de gemeenteraad alleen maar een gebied als bebouwde kom kan aanwijzen als er in dat gebied daadwerkelijk een gebouw staat of binnenkort gaat komen. Ook oordeelt de rechtbank dat het niet de bedoeling van de wetgever is geweest dat een gemeenteraad de bescherming die de wet biedt, opzij kan zetten. Verder bieden de regels van de APV voor bomen in bosgebieden volgens de rechtbank minder bescherming dan de Wet natuurbescherming. Uitspraak.