Op 15 maart 2023 vond de 26e Dierckxlezing plaats, een jaarlijkse terugkerend evenement. De waarden van groen in het algemeen en die van bomen in het bijzonder liepen als een rode draad door beide lezingen. Harry Boeschoten belichtte de Groene Metropool, het netwerk voor plant, dier en mens dat Staatsbosbeheer beheert. Hij sprak over de uitdagingen van ons warmer wordende klimaat en ons voller wordende land. Henry Kuppen ging in op de ontastbare waarde van bomen aan de hand van i-Tree Eco, een naar Nederlandse omstandigheden aangepast Amerikaans model dat ontworpen is om de financiĆ«le waarde van de ecosysteemdiensten van bomen meer inzichtelijk te maken.

Beide presentaties zijn te downloaden: De Groene Metropool en De ontastbare waarde van bomen