Langs monumentale bomen Amsterdam 255x255

Bomen vertellen hun verhaal!

Op 16 oktober j.l. vond in het Amsterdamse Amstelpark het Parlement van de Bomen plaats. Een project van kunstenaar Elmo Vermijs (zie afbeelding links) in samenwerking met boombioloog prof. Ute Stass-Klaassen en milieujuristen Jan van de Venis en Jessica den Outer. Het is een fictieve rechtszaak waar de bomen van het Amstelpark, geplant in het jaar 1972 ter gelegenheid van de Floriade aldaar, de vervuilers van lucht, water en bodem aanklagen. De bomen werden vertegenwoordigd door advocaten Jessica den Outer en Jan van de Venis.

De eis was, kort samengevat, om te verklaren dat de bomen in het Amstelpark rechten hebben en dat net als bij mensenrechten de overheid deze rechten voor de bomen moet respecteren, beschermen en realiseren en voorkomen dat andere actoren, zoals bedrijven, deze rechten schenden. Klik hier voor de uitgebreide eis.
Het verweer werd gevoerd door advocaat Sem Bakker. Hij wees onder meer op het feit dat er in het Nederlands recht geen rechten voor bomen bestaan en er derhalve nieuwe wetgeving nodig zou zijn. Hij meende dat er niet naar analogie van mensenrechten, rechten aan bomen toekomen. Verder vroeg hij zich ook af hoe wij weten dat bomen hierbij gediend zouden zijn. Ten slotte stelde hij de vraag of de bomen wel griffierecht hadden betaald.

De rechters, Marianne Thieme, Eva Rovers en Mert Kumru, deden meteen na afloop van de zitting uitspraak. Zij hadden zich duidelijk voorafgaand al verdiept in de (ingewikkelde juridische) materie. De eis van de bomen werd toegewezen.

Deze rechtszaak is een mooie manier om stil te staan bij de intrinsieke waarde van bomen, aan de noodzaak van een gezond milieu, ook in ons eigen belang. Door bomenrechten te realiseren, realiseer je dus ook mensenrechten. Hopelijk krijgt dit Parlement van de Bomen een vervolg.