De Bomenstichting kijkt terug op een geslaagde Donateursdag 2023 in Leiden. Tijdens het ochtenddeel werden we bijgepraat door ontwerper Frank Kalshoven (gemeente Leiden) over het totstandkomen van het fraaie Leidse Singelpark. Vroeger een serie losse parkjes en ‘vergeten’ plekken, nu een doorlopende ring om de oude binnenstad. Door het aanleggen van bruggen en paden zijn alle losse elementen verbonden. Een visie die ontstond vanuit de bevolking en die door het gemeentebestuur werd omarmd.

Dat Leiden daar niet mee klaar is kwam naar voren in het verhaal van gemeentestrateeg Veronique Loeffen. Zij vertelde over de ambitieuze plannen om een tweede groene ring aan te leggen met verbindingen voor mens en natuur naar het Singelpark. En met verbindingen naar groene gebieden buiten de bebouwde kom.

Na de lunch waren er drie excursies. Twee wandelingen en een fietstocht.

Stadsecoloog Wouter Moerland nam een groep mee op een educatieve wandeling waar een keur aan onderwerpen aan bod kwam. September is bij uitstek de maand om mineermotlarven in bladeren te bestuderen. Elke boomsoort heeft zijn eigen mineermot. De larven verpoppen zich en overwinteren tussen het blad dat onder de boom ligt. Wouter begeleidt de stadsvernieuwing met het oog op schuil- en broedplaatsen van zwaluwen en vleermuizen. Er worden nu broedkasten aangebracht aan de gevels om het voortbestaan van deze soorten in stadsmilieu te waarborgen. Verwaarloosde tuinen en hoeken op industrieterreinen leveren een waardevolle bijdrage aan het groen in de stad. Wilde bijen en andere insecten zijn er maar wat blij mee.

Frank Kalshoven nam een groepje mee om nader te bekijken hoe het met de vormgeving van de openbare ruimte zat, hoe ecologie, bomen en beleving samengaan.

De fietstocht onder leiding van Veronique Loeffen ging naar een paar plekken waar al gewerkt is aan vergroening. Bijvoorbeeld door een verwaarloosd grasveldje om te vormen tot een waterrijk natuurgebiedje, dat meteen als wateropvang bij piekbuien werkt.

Veronique-Loeffen-vertelt-foto-Bart-Witmond.jpg
Veronique Loeffen (3e van links) legt uit hoe de stad streeft naar het vergroenen van buurten
  Stadsecoloog Wouter Moerland legt uit foto Ingrid Vos
Stadsecoloog Wouter Moerland (links) vertelt over bruggen en waterkanten (foto: Ingrid Vos)