Vanwege Corona moest de Dierckxlezing worden uitgesteld, maar op 30 maart 2022 kon de 25e lezing alsnog plaatsvinden. Het was een succesvol evenement. De zaal zal vol.

Kijk hier de lezing online:
Deel 1: Gerdy Verschuure-Stuip over bomenlanen door de tijd heen
Deel 2: Lotte Dijkstra over de vorm, functie en waarde van bomenlanen

Het onderwerp van deze Dierckxlezing is Bomenlanen: over de onlosmakelijke relatie tussen bomen en wegen. Tijdens de lezing zijn Gerdy Verschuure-Stuip van de TU Delft en Lotte Dijkstra van studio PLACES ingegaan op het belang van bomenlanen. Vanuit een interdisciplinair perspectief hebben zij laten zien dat bomenlanen zoveel meer zijn dan wegen met bomen erlangs, die we in het verleden hebben aangeplant. Het geheel van bomen langs de weg levert ook een bijdrage aan de landschappelijke beleving, de biodiversiteit, het klimaat en de verkeersveiligheid. Juist die koppeling van verschillende waarden laat zien hoezeer bomenlanen onderdeel zijn van het Nederlandse landschap en hoe belangrijk deze waardevolle groenstructuren zijn voor de toekomst.

Gerdy Verschuure-Stuip van de TU Delft vertelt over bomenlanen in het verleden, het belang van bomenlanen door de tijd heen en hoe bomenlanen zijn veranderd. Lotte Dijkstra van studio PLACES is ingegaan op vorm van bomenlanen, hoe bomenlanen ontworpen worden en alle aspecten en functies van bomenlanen. Verschillende bijzondere bomenlanen kwamen langs. Ook was er ruimte voor vragen en discussie.

Begin 2022 is het gelijknamige boek uitgebracht, een gezamenlijke uitgave van de TU Delft, de Bomenstichting en studio PLACES. Onder redactie van Gerdy Verschuure-Stuip, Lotte Dijkstra, Hanna Hirsch en Gerrit-Jan van Prooijen schrijft een groep experts over de waarden, functies, inrichting en het beheer van bomenlanen.