Help mee! Voorkom het kappen van honderden monumentale beuken!

CROWDFUNDING voor onafhankelijk onderzoek naar de gezondheid van deze monumentale beukenlanen

De 200 jaar oude beuken langs de Broekhuizerlaan in Leersum, een rijksmonument, staan op de nominatie om gekapt te worden. De eerste honderden bomen al eind 2020. De eigenaren willen alle bomen kappen vanuit veiligheidsoverwegingen. Enkele bomen zijn omgewaaid. Volgens een aantal experts zijn de meeste bomen echter in een zodanige staat, dat kappen van de hele beukenlaan niet noodzakelijk is.

Aangezien er verschillende inzichten zijn, laat de Bomenstichting een onafhankelijk onderzoek doen naar de conditie van de individuele beuken. Met behulp van de resultaten van het onderzoek verwacht de Bomenstichting een alternatief plan aan de eigenaren van de laan te kunnen voorleggen. In het uiterste geval zullen juridische stappen worden genomen teneinde deze bijzondere laan zoveel mogelijk te behouden.

Om dit alles te bekostigen hebben we uw steun hard nodig!

Help mee met nader onderzoek en doneer, streefbedrag: € 2.750

Donatie Thermometer

Voordelen behoud beukenlaan

Bomen zijn belangrijk om luchtvervuiling tegen te gaan, voor de CO2-afvang en opslag. Bovendien bieden ze schaduw tijdens de hete dagen, houden ze water vast en zijn ze een bron van biodiversiteit.

  • Bomen bevatten veel koolstof. Ze nemen via de bladeren CO2 op en geven zuurstof af. Eén oude beuk heeft evenveel bladoppervlak als 1000 kleine jonge bomen van 8 tot 10 jaar oud. Oude bomen zijn zeer de moeite waard om te behouden. De laag met 50 cm humus daaronder is een enorme opslagplaats van koolstof. Bij het rooien van de bomen gaat die doorgaans (deels) teniet. Vanwege klimaatverandering is extra uitstoot juist op dit moment onverstandig;
  • Bomen bieden veel diersoorten voedsel, veiligheid en nestgelegenheid. Daarnaast zijn er in Nederland nauwelijks meer zulke oude beukenlanen, die ook voor beschermde diersoorten belangrijk zijn. Onder de grond is er een nog veel groter ecosysteem dat al honderden jaren gevormd is. Dat is een uniek systeem;
  • Ten slotte is er nog de intrinsieke waarde van deze oude bomen, deels drie rijen dik (uniek in Nederland) waar velen waarde aan hechten. Ze zijn prachtig en zeker nog niet zo oud dat ze gekapt zouden moeten worden. Beuken kunnen 300 tot zelfs 400 jaar oud worden. Kap ze daarom alleen als ze een daadwerkelijk gevaar opleveren.