DSC02712klb

DSC02712klb

 

 

 

 

  

 

De Bomenstichting bevordert de zorg en aandacht voor bomen in de stad en op het platteland. De Bomenstichting wil bomen de ruimte geven en ze behoeden voor ondoordachte acties. Bomen zijn geen wegwerpproducten, ze geven zuurstof, schoonheid en schaduw. Bomen zijn onmisbaar als het gaat om waterbeheer, verkoeling van de stad, klimaat, opname CO2, een prettige leefomgeving enz. Veel mensen voelen zich betrokken bij bomen, bomen kennen een andere tijdsdimensie dan wij. Ze betekenen voor veel mensen ook emotie en geborgenheid.

Werkterrein

U kunt bij de Bomenstichting terecht met vragen over dreigende (onnodige) kap, ziekte van bomen, onderhoud van monumentale bomen, geschillen over bomen, enz. We geven ondersteuning en advies aan particulieren en gemeenten. Wij kunnen daarbij rekenen op de inzet van 190 contactpersonen, verspreid over het hele land. Voor professioneel advies verwijzen we naar de boomspecialisten op onze website en anderen uit ons netwerk. De Bomenstichting beheert het Landelijk Register van Monumentale Bomen. Voor het onderhoud van deze bomen is het mogelijk subsidie te ontvangen.

Oprichting

De Bomenstichting is een landelijke stichting, opgericht in 1970. In januari 2012 zijn we verhuisd naar Amsterdam en is een overgang gemaakt naar een vrijwilligersorganisatie. U kunt het werk van de Bomenstichting steunen door donateur te worden.

Laatste nieuws

Zonder bomen geen kunst

Kunstenaars van AKKA (Alumni Kunstenaars Klassieke Academie) hebben een ...

Lees meer...

Beuken Broekhuizerlaan

Help mee! Voorkom het kappen van honderden monumentale beuken!<...

Lees meer...

Nationaal Bomenplan

De Bomenstichting heeft input geleverd voor het Nationaal Bomenplan da...

Lees meer...

Film De stad als bos

   

Om de stad leefbaar te houden hebben we veel en grot...

Lees meer...

Richtlijn Bomen Effect An…

In 2003 heeft de Bomenstichting de Bomen Effect Analyse (BEA) geïntroduc...

Lees meer...

Bomen langs N-wegen

Plannen van provincies om bomen langs N-wegen te kappen leiden telkens t...

Lees meer...

40 Puntenplan om 25% CO2 …

Op 24 juni 2019 heeft Urgenda het 40 puntenplan overhandigd aan de Direc...

Lees meer...

Factsheet Boombescherming

In november 2018 heeft de Bomenstichting alle gemeenten opgeroepen om de...

Lees meer...

Hoop voor Annevilleboom

De beroemde Annevilleboom/ Troeteleik is volgens Rijkswaterstaat niet te...

Lees meer...