Bezwaar tegen kapvergunning 105 bomen

Bezwaar tegen kapvergunning 105 bomen

De Bomenstichting heeft op 15 april 2016 bezwaar gemaakt tegen de omgevingsvergunning voor de kap van 105 bomen op het terrein Brinkgreven in Deventer. Een beoordeling per boom ontbrak, de vergunning was gevraagd in verband met 'dunning en veiligheid'. Aangezien er op 10 maart 2016 bomen waren gekapt voordat de vergunning was verleend, heeft de Bomenstichting ook aangifte van illegale kap gedaan. Het bezwaar heeft geleid tot een gesprek met de gemeente en de vergunninghouder. Vervolgens zijn er gegevens verstrekt ter onderbouwing van de kapaanvraag. De gemeente heeft zes potentiële vleermuisbomen uit de vergunning gehaald, waarna het bezwaar is ingetrokken. De kap in maart betrof andere bomen dan waarvoor de vergunning was gevraagd. Deze kap zou niet vergunningplichtig zijn geweest omdat het dunning betrof. Er is echter op verschillende plaatsen gekapt zonder dat van dunning kan worden gesproken. Het OM heeft nog niet van zich laten horen.