13 eiken in Mierlo voorlopig gered

13 eiken in Mierlo voorlopig gered

Een verkeersbesluit om de Burgemeester Termeerstraat in Mierlo een betere aansluiting te geven op de Geldropseweg is gestrand bij de Raad van State. Voor het verkeersbesluit zouden 13 eiken moeten worden gekapt. Omwonenden en de Bomenstichting zijn door de Raad van State in het gelijk gesteld. De Raad van State vraagt zich af of de verkeersveiligheid ten opzichte van de bestaande situatie niet verslechtert en of het verkeersbesluit de bruikbaarheid van de Burgemeester Termeerstraat wel ten goede komt. De belangen van omwonenden bij een verminderde verkeersdruk en een verkeersveilige situatie ter plaatse van hun woningen wegen zwaarder dan het belang om de Burgemeester Termeerstraat herkenbaarder en beter bereikbaar te maken. De gemeente moet nu opnieuw op de bezwaren beslissen. De rechtbank Oost-Brabant had het beroep van de Bomenstichting ongegrond verklaard, omdat de Bomenstichting geen belanghebbende zou zijn. Deze uitspraak is vernietigd, omdat de Bomenstichting wel degelijk een belanghebbende is! Om het verkeersbesluit te kunnen realiseren, dienen immers 13 bomen te worden gekapt. 
ABRvS 7 juni 2017, nr. 201506091/2/A1