Nieuwe richtlijn populieren

Nieuwe richtlijn populieren
Bij sommige soorten populieren is het risico op takbreuk groot. Populieren op locaties met een gemiddelde of hoge gevaarzetting vragen bijzondere aandacht. De Intergemeentelijke Studiegroep Boomverzorging (ISB) heeft een richtlijn opgesteld. Binnenkort hier te downloaden